شنبه 1 مرداد 1384

اکبر گنجي، ابهام و عناد دستگاه قضايي ايران، گزارشگران بدون مرز

خانواده ی اکبر گنجي روزنامه نگار زنداني که از ٤۱ روز پيش در اعتصاب غذا به سر مي برد. با ارسال نامه ای سرگشاده خطاب به آيت اله شاهرودی رئيس قوه ی قضائيه به وضعيتي که وی در بيمارستان ميلاد در آن بسر مي برد، اعتراض کردند.
از سوی ديگر کميته ی سه نفره ی مذاکره کننده با اکبر گنجي و قوه قضاييه ديروز با انتشار اطلاعيه ای اعلام کردند تلاش شان "به دلیل عدم همکاری مقامات دادستانی و مسئولان زندان تا کنون به هیچ نتیجه ای نرسیده است." خانواده و دوستان اکبر گنجي در نامه های خود به محدوديت های ايجاد شده در رابطه با ملاقات با وی و به ويژه عدم امکان ديدار وکلای اين زنداني با او اعتراض کرده اند.

گزارشگران بدون مرز نگراني و انزجار خود را از عدم شفافيت که قوه قضاييه پيرامون بستری شدن اين روزنامه نگار در بيمارستان به وجود آورده است و عنادی که با وی مي شود، اعلام مي کند. ما بار ديگر از دستگاه قضايي ايران مي خواهيم بدون قيد وشرط اکبر گنجي را آزاد کند. گزارشگران بدون مرز به حسين شريعتمداری و روزنامه کيهان هشدار مي دهد که به اتهام زني، سناريو سازی و انتشار شايعات در باره ی قتل اکبر گنجي که بنا بر نوشته آنها گويا قرار است " توسط اصلاح طلبان برای تضعيف نظام" انجام شود، پايان دهد. ما نگران جان و سلامت اکبر گنجي هستيم واز رئيس بيمارستان ميلاد مي خواهيم گزارش روزانه از وضعيت سلامت اکبر گنجي ارائه کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دستگاه قضايي ايران اعلام کرده است که اکبر گنجي برای عمل جراحي مينسک زانو به بيمارستان منتقل و به اعتصاب غدای خود پايان داده است. اين روزنامه نگار به تنهايي در طبقه ۱٢ بيمارستان ميلاد، قرنطينه و از همه امکانات ارتباطاتي محروم است . وکلای گنجي نيز اجازه ندارند با وی ملاقات کنند.

يادآوری
دوم ارديبهشت ماه ۱٣٨٤، اکبر گنجي ششمين سال زنداني بودن خود را آغاز کرد.اکبر گنجی روزنامه نگار صبح امروز در ٢ ارديبهشت ١٣٧٩ پس از احضار به دادگاه ١٤١٠ معروف به دادگاه مطبوعات دستگير و روانه ی زندان شد. دليل عمده بازداشت و محاکمه ی وی روشنگری هايش درباره کشتار روشنفکران و مخالفان رژيم معروف به « قتل های زنجيره ای» در سال ١٣٧٧ بود. در دی ماه ١٣٧٩ طی حکمی به ده سال زندان و پنج سال تبعيد محکوم گرديد، در ارديبهشت ١٣٨٠ دادگاه تجديدنظر حکم را به شش ماه کاهش داد ولی در ٢٤ تير ماه، ديوان عالی کشور بلافاصله رای دادگاه تجديدنظر را مردود اعلام و گنجی را به شش سال زندان محکوم کرد. پنجشنبه ۱٩ خرداد اکبر گنجي اعتصاب غذای نا محدود خود را آغاز کرد. يکشنبه ٨ خرداد در پي مذاکراتي که در زندان ميان مسئولان و اکبر گنجي و خانواده و وکلايش انجام شد وی برای مداوای پزشکي به مرخصي آمد، اما دوشنبه ۱٥ خرداد ماموران امنيتي دادستاني برای به زندان بازگردندن وی به منرل اش يورش بردند.
اکبر گنجي در ۱٩ خرداد به زندان اوين بازگشت و اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. در اين مدت کميسيون حقوق بشرسازمان ملل، دفتر لوئيز آربور کميسرعالي حقوق بشر، مسئولان گروه های کاری سازمان ملل به ويژه گروه کاری آزادی بيان و دستگيری های خودسرانه، کميسيون حقوق بشر اروپا، پارلمان اروپا، برخي کشورهای غربي چه علني و چه با ارسال نامه و اخطار از سوی سفارتخانه هاي شان، پرزيدنت جرج بوش و دولت امريکا و دهها نهاد بين المللي و شخصيت برجسته جهاني با ابراز همبستگي خود خواهان آزادی اکبر گنجي از زندان شده اند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اکبر گنجي، ابهام و عناد دستگاه قضايي ايران، گزارشگران بدون مرز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016