شنبه 1 مرداد 1384

کانون مدافعان حقوق بشر بر انجام وظايف شيرين عبادي در وكالت اكبر گنجي تاكيد کرد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

در جلسه صبح امروز شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر، بر انجام وظايف وكالتي هر يك از اعضاي كانون در دفاع از متهميني كه حقوق آن‌‏ها مورد تعرض قرار گرفته است، تاكيد شد.

محمد شريف در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، به تشريح جلسه شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر پرداخت و گفت:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين جلسه مطالب عنوان شده در برخي روزنامه‌‏ها در خصوص پذيرش وكالت اكبر گنجي توسط شيرين عبادي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اعضاي شوراي عالي نظارت ضمن ابراز شگفتي از "رهايي اين روزنامه‌‏ها در بيان هرگونه افترا"، بر اين نكته تاكيد كردند كه نشر اين قبيل مسائل كذب، تاثيري در انجام وظايف وكالتي هيچ يك از اعضا در دفاع از متهميني كه حقوق بنيادين آنها در معرض تعرض قرار گرفته، نخواهد داشت.
شريف تاكيد كرد: عبادي كماكان به عنوان وكيل اكبر گنجي به وظايف خود ادامه خواهد داد.

Copyright: gooya.com 2016