شنبه 1 مرداد 1384

سخنگوي قوه قضائيه در گفتگو با "هاتف": گنجي در سلامت است و غذا مي خورد

* هفته اي 3 روز امکان ملاقات خانواده گنجي با وي در بيمارستان را فراهم کرديم
* بر اساس ماده 180 سازمان زندانها خانم عبادي بايد از دادستان تهران مجوز ملاقات بگيرد


جمال کريمي راد سخنگوي قوه قضائيه در گفتگو با " هاتف " درباره وضعيت سلامتي گنجي گفت: برابر اظهارات رئيس بيمارستان گنجي غذا مي خورد و حالش خوب است. وي همچنين موکول کردن ملاقات شيرين عبادي با موکل خود به دريافت مجوز از دادستان تهران را بر اساس وضعيت خاص بيمارستان و مستند به ماده 180 قانون سازمان زندانها دانست.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني " هاتف " کريمي راد در اين گفتگو خاطر نشان کرد: آقاي گنجي غذا مي خورد ، وضعيت مناسبي دارد و حالش خوب است ، رئيس بيمارستان ميلاد طي گفتگويي بر اين امر تاکيد کرده اند.
سخنگوي قوه قضائيه درباره اظهارات شيرين عبادي وکيل اکبر گنجي که ممانعت از ملاقات با موکل خود و موکول کردن اين امر به کسب اجازه از دادستاني تهران را اقدامي غير قانوني خوانده بود ، تصريح کرد : اصولا ملاقات وکيل با موکل خود بر اساس مقرراتي انجام مي شود که در ماده 180 آئين نامه سازمان زندانها پيش بيني شده است.
وي اضافه کرد: بر اساس اين ماده چنانچه وکيلي که وکالتنامه رسمي دارد بخواهد با موکل خود در زندان ديدار کند ، اين امر با اخذ مجوز رسمي از مقامات رسمي و در ساعات اداري و در محل خاصي در زندان ميسر مي شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کريمي راد خاطر نشان کرد : همانطور که ماده 180 تصريح کرده است ملاقات وکيل با موکل خود بايد با دستور مقامات قضايي انجام شود و از آنجا که آقاي گنجي در بيمارستان است، مقررات خاص خود را دارد و بايد اين ملاقات با اجازه دادستان تهران انجام شود ، لذا اقدام قوه قضائيه قانوني و مستند به ماده 180 است.
وي تاکيد کرد: در حال حاضر خانواده آقاي گنجي مجازند هفته اي 3 روز با وي ملاقات کنند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنگوي قوه قضائيه در گفتگو با "هاتف": گنجي در سلامت است و غذا مي خورد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016