دوشنبه 3 مرداد 1384

بازگشت به گذشته: مشروح يکي از جلسات محاکمه اکبر گنجي در تاريخ 21 آبان 79، منتشر شده در روزنامه حيات نو

مشروح 8 ساعت محاکمه اکبر گنجي:

- پنجمين جلسه علني رسيدگي به اتهامات اکبر گنجي و خليل رستم خاني متهمان پرونده کنفرانس برلين. 21 آبان 1379 - روزنامه حيات نو (فايل پي دي اف)

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


Copyright: gooya.com 2016