سه شنبه 4 مرداد 1384

دستگاه قضايي ايران و شخص آيت اله شاهرودی مسئول حفظ جان و سلامت اکبر گنجي است، گزارشگران بدون مرز

عليرغم بستری شدن اکبر گنجي در بيمارستان اما وضعيت سلامت وی بهبود نيافته است. گزارشگران بدون مرز بارديگر نگراني عميق خود را از وضعيت سلامت اکبر گنجي و انزجار خود را از رفتار غير انساني دستگاه قضايي ايران ابراز مي کند. دستگاه قضايي ايران و شخص آيت اله شاهرودی مسئول حفظ جان و سلامت اکبر گنجي است.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند :" از دوشنبه ٢٧ تيرماه که اکبر گنجي به بيمارستان انتقال يافته است دو کيلو وزن کم کرده است و در چهل و چهارمين روز اعتصاب غذايش وزنش به ٥٢ کيلو رسيده است. از سوی ديگر ما از اصرار دادستان عمومي تهران سعيد مرتضوی برای تحت عمل جراحي قرار دادن اکبر گنجي که بنا بر نظر عمومي پزشکان وضعيت جسمي وی اجازه ی بيهوشي را نمي دهد، نگران هستيم."

خانم معصومه شفعيي همسر اکبر گنجي به گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که نامه ای را خطاب به آيت اله شاهرودی منتشر کرده است در اين نامه وی با توضيح وضعيت بحراني گنجي، از آقای شاهرودی خواسته است که که " اين پرونده هر چه سريعتر از آقای مرتضوی گرفته شود، جهت اطلاع از وضعيت وخيم آقای گنجي نماينده ای به بيمارستان اعزام تا از وضعيت بحراني وی گزارشي تهيه شود و هر چه سريعتر امکان ملاقات هيات ٣ نفره مرکب از آقايان : سعيد حجاريان، رضا تهراني و عيسي سخرخيز فراهم آيد، که در شرايط وخيم فعلي، وی را به دريافت مجدد سرم که از روز شنبه گنجي از دريافت آن امتناع مط روزد، متقاعد نمايند. در پايان اين نامه همسر گنجي، آقای شاهرودی را مسئول مستقيم حفظ جان همسر خود اعلام کرده است.

از سوی ديگر خانم شيرين عبادی در مصاحبه ای با خبرگزاری فرانسه " نگراني عميق خود را از وضعيت سلامت اکبر گنجي" اعلام کرده است. وی هنوز موفق به ديدار با موکل خود نشده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اکبر گنجي اعلام کرده است که در بعد از انتقالش به بيمارستان ميلاد از سوی سعيد مرتضوی مورد تهديد قرار گرفته است.
سعيد مرتضوی اعلام کرده است، انتقال وی به بيمارستان برای کم کردن فشار های بين المللي بوده است و" تو را به بیمارستان منتقل کردیم، مرگ در بیمارستان هم یک امر طبیعی است."

Copyright: gooya.com 2016