شنبه 8 مرداد 1384

طرح يك تئوري! ارتباط محسن رضائي و ناآراميهاي شهرهاي كردنشين، آزاده

به عينه مي توان شاهد بود كه آقاي محسن رضائي بسيار پيگير مسائل كردستان (اعم از ايران ، عراق ، تركيه و سوريه) هستند و روزي نيست كه خواننده خبري از كردستان در سايت ايشان (بازتاب) نباشيم.
حال و هواي اطلاع رساني هاي ايشان ، اما، در مورد كردهاي ايران بر مبناي طرح اتهام هاي تكراري نخ نما شده نظير تجزيه طلبي ، كشتار غير نظاميان بيگناه !، حمله به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي !، ايجاد آشوب و ناآرامي در مناطق كردنشين و ... است . كردهاي تركيه هم البته همگي بنابر اطلاق ايشان مخالف حكومت مركزي و تجزيه طلب هستند (حكومتي كه به زعم ايشان و همفكرانشان لائيك و مستحق براندازي است ،ولي در اين زمينه مظلوم و سزاوار دلسوزي است ). قضيه كردهاي عراق ، اما ، از ديدگاه ايشان دو جنبه دارد ، از آنجا كه يك شخصيت كرد رئيس جمهور دولت شيعه اي است كه آقايان سالها آرزوي روي كار آمدنش را داشتند نمي توان مستقيمأ مورد اتهامشان قرار داد و از طرفي طرح فدرالي شدن مناطق كردنشين عراق كه به عقيده ايشان و همفكرانشان مقدمه تشكيل كشور مستقل كردستان است ، همچنان محل بحث و مناقشه است ، پس مبناي اطلاع رساني سايت بازتاب در مورد كردهاي عراق ، گاهي به نعل و گاهي به ميخ است و در اكثر مواردي كه به مسئله قانون اساسي و طرح فدرالي شدن عراق برمي گردد ، منبع خبررساني ايشان بنا را بر اختلافات فراواني كه در دولت عراق بر سراين مسئله وجود دارد و عدم توافق در جلسات ميگذارد. كردهاي سوريه هم بدليل وجود دولت دوست و برادر! بشار اسد هيچ مشكلي نداشته و مرتب مشمول عفو عمومي قرار ميگيرند و مانند كردهاي ايران كه در نظام رئوف جمهوري اسلامي در صلح و صفا و رفاه بسر ميبرند ، گاهي توسط گروه هاي از خدا بي خبر تجزيه طلب مورد سوء استفاده قرار گرفته و خوشي زير دلشان مي زند و هوس گلوله و زندان مي كنند.
بهرحال موضوع كردستيزي آقاي محسن رضائي در زمان فرماندهي شان در اوايل انقلاب نيز نمود بارز و عيني داشته و تخم كينه و عداوتي را كه سپاهيان تحت فرماندهي ايشان پراكنده اند سالهاست كه ما مردم مظلوم و تحت ستم كردستان مي درويم . هنوز هم هموطناني از ساير استانهاي كشور هستند كه با يادآوري نام كردستان ، مسئله عدم امنيت و ... در ذهنشان تداعي مي شود و اين همه حاصل كوشش اعوان و انصار دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران است.
به تازه ترين خبر درج شده در سايت ايشان توجه كنيد :
تعدادي از افراد گروه تجزيه طلب "پژاك" ، 20 نفر از مردم بومي منطقه بانه و مريوان را عريان كرده و به آنها گفتند كه ما از نيروهاي اطلاعات سپاه هستيم . مطالبي كه در اين خبر! قابل بررسي هستند:
1- ما كه خود از اهالي اين منطقه هستيم تا كنون نام اين گروه را نشنيده ايم ، بنا بر اطلاعاتي كه سايت بازتاب در مورد اين گروه در اطلاع رساني نا آراميهاي كردستان در روزهاي قبل داده است ، اين گروه انشعابي از گروه P.K.K است كه در تركيه فعاليت مي كند. پرسش اينجاست كه هدف اين گروه از مبارزه مسلحانه در ايران چيست؟ آيا مي خواهد جمهوري اسلامي ايران را ساقط كند كه عبدالله اوجالان در تركيه آزاد شود؟آيا با مبارزه اين گروه مشكلات كردهاي تركيه حل خواهد شد ؟
2- اگر هم اينها نسخه ايراني آن گروه هستند ، با وجود اين همه ارتش و سپاه ونيروي انتظامي در منطقه كردستان ، اين افراد مسلح در كجا ساكن هستند و تعدادشان چند نفر است و چه كسي اينها را مسلح كرده است كه به راحتي وارد شهر اشنويه و پيرانشهر و بانه و مريوان و ... (با چندين كيلومتر فاصله از هم )مي شوند و به عمليات عليه نيروهاي نظامي دست مي زنند و چندين نفر از اين افراد را به شهادت مي رسانند و كسي را ياراي مقابله با آنها نيست؟
3- آيا جمهوري اسلامي ايران پس از 27 سال استقرار آنقدر ناتوان و ضعيف است كه گروهي كوچك كه كسي هم تا كنون نامشان را نشنيده است ، مي توانند اين چنين آن را به استيصال و چالش بكشانند؟
4- گيرم كه اين اظهارات صحيح بوده و اين افراد كرد تركيه هستند يا كرد ايران .آيا ظاهر و لهجه و زبان و مليت اين افراد آن چنان غلط انداز است كه مي توان آنها را با عده اي پاسدار اطلاعاتي اشتباه گرفت ؟ و اصولأ با وجود اقدامات مثبت ! انجام گرفته از سوي كارگزاران جمهوري اسلامي درطي زمامداريشان چه لزومي به سياه نمائي از سوي اين افراد وجود دارد؟
آقاي محسن رضائي ، سئوالاتي كه نا خود آگاه به ذهن متبادر ميشود ، اين ها هستند:

نقش شما در اين ناآراميها چيست؟

آيا پاسداران مطيع امر شما در اوايل انقلاب كه خدمات فراواني به مردم كردستان كردند!، با همان تفكرات ،اكنون در درجات بالاي نظامي و امنيتي در اين مناطق خواهان آن نيستند كه براي ارضاي حس انتقام جوئي و نفرت امثال شما و نيز براي جبران شكست مفتضحانه جنابعالي در انتخابات رياست جمهوري و عدم استقبال از سوي حتي يك تشكل محافظه كار و از سوئي براي ايجاد جو پليسي و امنيتي در فضاي كشور ، آتشي را كه زير خاكستر است و شماها به خوبي با شعله ور كردن آن آشنائيد گاه در خوزستان و گاهي در كردستان شعله ور سازند ؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

چگونه است كه جديدترين اخبار و اطلاعات اين مناطق بسرعت در اختيار شما قرار گرفته و در سايت بازتاب در معرض ديد همگان قرار مي گيرد ؟ و شما حتي از موضع گيري ساير احزاب و گروه هاي به قول خودتان ضد انقلاب هم خبر داريد ؟
موضع گيري رسمي شما در قبال مردم كرد ، البته بر كسي پوشيده نيست و اخبار زهرآگين صادره از سوي شما و سايتتان ، برعكس تصور شما ، ديد روشني از اوضاع و احوال سياسي منطقه به ما مي دهد، به گونه اي كه هرقدر تحريف و نفرت بيشتري در آن وجود داشته باشد ، براي ما علامت يك پيروزي تازه كردها است.
پس پايدار باشيد و اخبارتان برقرار.
سنندج – آ‍زاده

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'طرح يك تئوري! ارتباط محسن رضائي و ناآراميهاي شهرهاي كردنشين، آزاده' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016