دوشنبه 10 مرداد 1384

بیانیه مطبوعاتی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در مورد وضعیت گنجی، امروز

در پی اخبار و گزارش های منتشره درباره وخامت حال و بحرانی شدن وضعیت آقای اکبر گنجی روزنامه نگار زندانی، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات عصر روز یکشنبه 9/5/84 نشست فوق العاده ای برگزار و بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:

1- اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در حمایت از حقوق شهروندی اکبر گنجی و در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی و غیرانسانی با ایشان از ساعت 9 صبح روز سه شنبه 11/5/84 در محل انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران گردهم خواهند آمد و همراه با روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات دست به اعتصاب غذای یک روزه خواهند زد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

2- انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با توجه به بحرانی شدن وضعیت جسمانی آقای گنجی و پاسخگو نبودن مقام های رسمی قضایی کشور، از مقام رهبری می خواهد با استفاده از اختیارات ویژه خود و فارغ از باورها،اعتقادات و اظهارات آقای گنجی ، دستور آزادی فوری ایشان را صادر نماید تا امکان درمان و مداوای آقای گنجی توسط خانواده و پزشکان معتمد ایشان، بدون هیچگونه دخالت دادستان تهران فراهم آید.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیانیه مطبوعاتی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در مورد وضعیت گنجی، امروز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016