دوشنبه 10 مرداد 1384

تا فرصت باقی است به یاری گنجی بشتابیم، مجامع اسلامی ایرانیان

آیا یاری دهنده ای هست که مرا یاری دهد؟!

حد اقل سالی یکبار در دهه محرم شیعیان جهان با گریه و زاری این جمله مولا حسین(ع) را فریادمیزنند و میگویند ( حداقل باخود) که اگر ما در آن زمان بودیم او رایاری میکردیم . آه و افسوس که نبودیم! . اما فریاد حسین اختصاص به سال و روز معینی نداشت ، فریاد او فریاد مظلومیت انسان در برابرجباران وستمگران بود ، فریاد او که اگر مسلمان نیستید آزاده باشید همه زمانی و همه مکانی است ، او فریاد میزند که گامهای استوار در مقابل جور و ظلم را تنها نگذارید و بیاریشان بشتابید. اینک ، زنی از رهروان حسین (ع) ، فریاد اورا تکرار کرده است " آیا یاری دهنده ای هست که مرا یاری دهد؟" . اگر مسلمانیم بنام حسین و گرنه بنام آزادگی بفریاد مظلومیتش پاسخ دهیم و دعوتش را اجابت کنیم. اگر جزاین کنیم باز میتوانیم بگوییم آه وافسوس ، اگربودیم او تنها نبود ؟ گنجی با تمامی وجود استبداد را به چالش کشیده وصدای تمامی آنانی گشته که به ناحق و ناروا در بند استبدادندو صدای مظلومیتشان در تاریکخانه ها حبس گردیده است، او آزادی را هدف قرار داده و جان خود را در گرو آزادی گذاشته است .برای نجات جان او و استقرار آزادی بکوشیم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مجامع اسلامی ایرانیان ضمن حمایت از تلاشهای تمامی آزادگان برای خلاصی اکبرگنجی و دیگر زندانیان سیاسی، از تمامی هموطنان دعوت مینمایند تا به تحصن اعلام شده توسط خانم شفیعی (گنجی) پاسخ مثبت داده و در محل تعیین شده بدین منظور، حضور فعال یابیم.

مجامع اسلامی ایرانیان

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تا فرصت باقی است به یاری گنجی بشتابیم، مجامع اسلامی ایرانیان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016