جمعه 14 مرداد 1384

بيانيه حزب ملت ايران پيرامون 14 مرداد صدمین سال صدور فرمان مشروطیت

پاينده ايران اي آفريدگار پاك

ترا پرستش مي كنم و از تو ياري مي جويم


حزب ملت ایران
دفتر اروپایی

ملت ایران نخستین ملتی در آسیا بود که بر اثر مبارزه و یک پارچگی توانست پس از قرنها بر سرنوشت خود و کشورش حاکم گردد هرچند در این راه عزیزترین فرزندان خود را فدا کرد . دلاورترین رهبرانی چون ستارخان و باقرخان با مبارزه بی امان خود توانستند پرچم آزادی را به دست ملت ایران بسپارند ولی با افسوس بسیار در اثرپراکندگی صفوف ملت ، بیگانگان توانستند به بهانه رفورم ، ترقی وپیشرفت ، مشروطه را به استبداد تغییر شکل داده و بار دیگر ملت را در دام استبداد اسیر نموده و مطیع و مجری فرمان ملوکانه نمایند .
شهریور 1320 ، با همه ناملایمتی که در اثر اشغال کشورمان دامن گیر ملت ایران شد ولی یک حسن هم درپی داشت و آن فرصتی بود که مردم توانستند از اوضاع درهم ریخته مملکت استفاده نموده و جهت کسب آزادی به پا خیزند . نهضت ملی ایران به پیشوایی مصدق بزرگ با ملی کردن صنعت نفت ، توانست نفوذ انگلیسها را بر مراکز سیاسی ، مذهبی ، فرهنگی ، نظامی ، اقتصادی و عشایری قطع نماید د و بدین ترتیب استقلال و مردم سالاری را در ایران برقرار سازد وهمچنین میرفت تا باسیاست مدبرانه مصدق بزرگ ، ایران رهبری منطقه خاورمیا نه را بدست گیرد وبا راهنمایی ملت های در بند موجب طرد نفوذ استعمارگران از خاورمیانه و حتی شمال افریقا گردد و بدین ترتیب استقلال وآزادی واقعی را برای آنها فراهم سازد .
استعمارگران که منافع نا مشروع خود را در خطر می دیدند دست بدست هم داده و توسط ایادی مزدور خود با کودتای خائنانه 28 مرداد توانستند دوباره ایران را به زیر نفوذ خود در آورده و همچنین منافع نا مشروع خود را در خاورمیانه حفظ نمایند . با کودتای خائنانه 28 مرداد ، نظام مشروطه برای همیشه به خاک سپرده شد .
بار دیگر مردم برای رسیدن به آزادی و عدالت به مبارزه برخاستند و جهت بر قراری نظام مردم سالاری که همان جمهوریت است مبارزه نوینی را آغاز کردند که در 22بهمن 1357 موفق به سر نگونی استبداد سلطنتی گشتند . ولی با افسوس بسیار بی آنکه ازعلل شکست های پیشین درس عبرت بیاموزیم باز مانند گذشته صفوف خود را از هم جدا کرده و هرکدام راه خود را پیش گرفتیم که در نتیجه در دام نظامی مشابه نظام گذشته ولی بسیار خطرناکتر افتادیم نظامی که امروز بر ما حاکم است نمی توان آنرا جمهوری نامید زیرا معنی جمهوری در خودش نهفته است . آیت الله خمینی بخوبی به این موضوع اشاره نموده اند « فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه و جمهوری در همین است ، در این که نمایندگان مردم یا شاه در اینگونه رژیمها به قانونگزاری می پردازند در صورتیکه قدرت مقننه واختیارتشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است . هیچکس حق قانونگزاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمیتوان بمورد اجرا گذاشت . »
با توجه به این سند گویا ، نظامی که امروز بر ایرا ن حاکم است جمهوری یعنی حکومت مردم بر مردم نیست بلکه نظامی است شبیه نظام سلطنتی ولی از نوع مذهبی آن که در طول تاریخ نمونه های از آنرا دیده ایم که در نتیجه به سقوط حکومت و ویرانی کشور منتهی شده است . ولی در نظام جمهوری ، ملت خود حاکم بر سرنوشتش خواهد گشت و زمامداران با رأی مردم انتخاب شده و خدمتگزار ملک ملت خواهند بود .
هم میهن آزاده
در طول یکصد سال اخیر دلاورترین فرزندان این سرزمین اهورایی برای بدست آوردن آزادی جان خود را فدا نمودند ولی هرگاه به قله آزادی نزدیک شدیم دچار اختلاف شده و هرکدام به راه خود رفتیم و در نتیجه خودکامگان از تشتت و پراکندگی ما نهایت استفاده را نموده و بساط استبداد را گسترده و ملت را بجایگاه نخست پائین گشاندند . متأسفانه ما نخواستیم از این همه شکستها عبرت گرفته و تجربه بیاموزیم . اکنون از چهار سو ، کشور عزیز ما را خطر فرا گرفته است و کاربدستان حاکم بدون توجه به این امر ، برای ادامه حکومت خود ناآرامی و تشنجاتی را در گوشه وکنار کشور می آفریند تا بهانه ای باشد برای سرکوب مردم بستوه آمده ، غافل از اینکه با این اعمال نابخردانه ، ضربه های سنگینی بر پیکر استقلال میهن ما وارد می آورند .
هم میهن فرزانه
همه ما در گذشته مرتکب اشتباه تاکتیکی شده ایم ، مهم نیست مهم اینجاست که بخواهیم اشتباه را به دیگران نسبت داده و خود را از آن مبرا سازیم . باید صداقت داشت ، باید دست به دست هم داده و در یک صف قرار گیریم . با توجه دقیق به تاریخ یکصد ساله اخیر و با بکار گیری تجربیاتی که از شکست هایی که در انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب 22 بهمن بدست آورده ایم ، باید اختلاف سلیقه ها را کنار گذارده و لجاجت و دشمنی ها کور را دور ریزیم تا در سایه اتفاق و اتحاد به خواسته یکصد ساله خود که همان آزادی ، استقلال ، عدالت و مردم سالاری است جامه عمل بپوشانیم . در اینجا لازم می دانیم که به اعلامیه حزب ملت ایران که در زمان حیات جانباختگان مثله شده راه آزادی ایران زمین داریوش و پروانه فروهر ، خطاب به سازمانها و شخصیت های سیاسی انتشار یافت اشاره کنیم تا همگان بدانند در این مدت هیچگونه تغییری در ماهیت نظام رخ نداده است . و چنانچه در آن زمان به این پیام تاریخی پاسخ مثبت داده می شد ، شاید روزگار ما امروز این چنین نبود.

متن پیام:

«همه صحنه سازی ها حکایت از آن دارد که سردمداران جمهوری اسلامی باز هم در صدد ظاهر آراسته دادن به قلدری ها خود هستند و حتی جناحی میخواهد سررشته همه کارها را در دست بگیرد و بویژه براین نکته تکیه میکند که هیچ نیروی ناسازواری در میان نیست و سامان فرمانروایی واپسگرانه ی کنونی جانشینی ندارد . در برابر همه ترفندهای برکرسی قدرت نشستگان بیش از این درنگ روا نیست و باید هرچه زودتر به چاره گری پرداخت و بی شک در چنین هنگامه ای یک سازمان سیاسی به تنهایی نمیتواند برآورنده نیاز ملی در برچیدن بساط یکه تازی از ایران باشد .
چهل و شش سال پیش در زمانه ای همانند ، مصدق بزرگ با پدید آوردن جبهه ای کارساز ، توانست به پیکارهای سلطه ستیزانه ایرانیان شکلی در خور دهد و جنبش ملی کردن صنعت نفت را به پیروزی رساند . از این رو حزب ملت ایران با ستایش از تلاش های پراکنده ای که به گونه های فردی و جمعی تاکنون در درون و بیرون کشور در راستای رهایی میهن از تنگنای کنونی انجام گرفته و با بهره وری از آزمون تاریخی یاد شده شالوده ریزی جبهه فراگیر را برای شکل سازمانی دادن به جنبش خواستار مردم سالاری ضروری میداند تا همه نیروهای هوادار استقلال ملی ، آزادی های فردی و اجتماعی و عدالت همگانی را همگام سازد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حزب ملت ایران از همه زنان و مردان بیداردل ، همه نخبگان گروه های اجتماعی : کارگران ، کشاورزان ، پیشه وران ، کارمندان ، آموزشگران ، استادان ، دادرسان ، وکیلان دادگستری ، روزنامه نگاران ، هنرمندان ، دانشجویان و همه سازمانهای سیاسی ایستاده بخود انتظار دارد بدور از هر نفاق از هیچگونه کوششی در راستای بنیاد گذاری جبهه ی خواستار مردم سالاری دریغ نورزند و با زنده داشت اسطوره همبستگی همگانی دشمن را به عقب نشینی وادارند و راه رسیدن به هدف های میهنی را هموار کنند »

درود بر روان پاک ستارخان سردار ملی و باقرخان سالار ملی

درود بر روان جانباختگان راه آزادی و استقلال ایران زمین

درود بر زندانیان سیاسی

برقرار باد یگانگی قوم های ایرانی

درود بر روان پاک مصدق بزرگ پیشوای نهضت ملی ایران


دفتر ارپایی حزب ملت ایران

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه حزب ملت ايران پيرامون 14 مرداد صدمین سال صدور فرمان مشروطیت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016