سه شنبه 25 مرداد 1384

تحليل سخنگوي مجاهدين انقلاب از تركيب كابينه: در آينده فضاي سياسي و فرهنگي كشور رو به انقباض و بسته‌‏تر شدن خواهد رفت، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: كابينه معرفي‌‏شده برخلاف وعده‌‏ها و شعارهاي داده شده، كابينه كار نيست بلكه كابينه‌‏اي است براي برخورد با بحران‌‏ها و تنش‌‏هاي پيش‌‏بيني شده.

محسن آرمين در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به اينكه كابينه معرفي‌‏‌‏شده به هيچ وجه دور از انتظار نبود و تعابير به كار برده شده در مورد آن، مانند كابينه شگفتي‌‏ساز صحيح نيست، وزراي معرفي‌‏شده از سوي احمدي‌‏نژاد را از منظر وعده‌‏هاي داده شده در زمان انتخابات مورد ارزيابي قرار داد و گفت: با توجه به اينكه وجه غالب تركيب اين كابينه را افراطي‌‏ترين تفكرات سياسي كشور تشكيل مي‌‏دهند، اين كابينه نه تنها كابينه 70 ميليوني نيست بلكه حتي كابينه 15 درصدي پايگاه اجتماعي جناح مخالف اصلاحات نيز نيست.

وي تصريح كرد: اين كابينه متعلق به يك گروه راديكال و افراطي است كه حتي جناح راست نيز از تركيب آن رضايت ندارد.

آرمين، شعار جوانگرايي و استفاده از جوانان در سطوح عالي مديريتي را كه در زمان انتخابات از سوي رئيس‌‏جمهور مطرح شد، يادآور شد و اظهار داشت: متوسط سني اين كابينه 48 سال و نيم است و از اين جهت اين كابينه با كابينه‌‏هاي پيشين تفاوت چنداني ندارد.

به اعتقاد اين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، احمدي‌‏نژاد در مهمترين اقدام خود پس از انتخابات- يعني تشكيل كابينه- به شعارها و وعده‌‏هاي خود عمل نكرده است.

وي با اشاره به ديگر شعار اعلام شده در زمان انتخابات مبني بر تشكيل دولتي كارآمد براي حل مشكلات كشور، گفت: اكثر وزراي پيشنهادي فاقد سابقه اجرايي بوده و نه تنها براي مردم حتي براي فعالان اجرايي و اكثريت مجلس هفتم نيز ناشناخته‌‏اند، از اين رو اگر تجربه مديريتي را به عنوان يكي از ملاك‌‏هاي توانمندي بدانيم، اكثر اعضاي كابينه فاقد اين ويژگي هستند.

آرمين افزود: برخي از وزراي پيشنهادي هيچ سابقه فعاليت اجرايي در كارنامه خود ندارند و برخي ديگر از حد معاونت يك دانشگاه يا سازماني حاشيه‌‏اي فراتر نرفته‌‏اند.

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، سطح آگاهي علمي را يكي ديگر از ملاك‌‏هاي كارآمدي وزرا برشمرد و اظهار داشت: با اين ملاك نيز كابينه در وضعيت مطلوبي قرار ندارد چرا كه در بين وزراي پيشنهادي تعداد معدودي داراي مدرك دكترا هستند كه اغلب اين مدارك نيز مربوط به دكتراي مديريت استراتژيك است.

وي توضيح داد: اين دكترا در نهادهاي نظامي به صورت آموزش ضمن خدمت با هدف ارتقاء تحصيلي مديران داده مي‌‏شود بنابراين اين مدرك را نمي‌‏توان هم‌‏وزن و اعتبار ساير مدارك دكتراي دانشگاهي دانست، به همين دليل اين كابينه از نظر سطح علمي نيز قابل مقايسه با كابينه‌‏هاي پيشين نيست.

آ‌‏رمين با بيان اينكه با اين ويژگي‌‏ها كابينه نهم بيشتر به محلي براي تجربه‌‏اندوزي و تربيت مديران تبديل خواهد شد، تا محلي براي حضور افراد كارآمد براي رفع مشكلات كشور، ابراز عقيده كرد كه هزينه اين بي‌‏تجربگي وزراي پيشنهادي را مردم بايد با تشديد مشكلات جديد بپردازند.

اين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ضمن يادآوري وعده‌‏هاي اقتصادي احمدي‌‏نژاد در دوران انتخابات كه به اعتقاد وي بيانگر رويكردي متفاوت در عرصه اقتصادي و خواهان تحول بنيادين در اين عرصه بوده است، گفت: كنار گذاشتن برخي از افرادي كه در روزهاي گذشته نامشان براي وزارت‌‏خانه‌‏هاي اقتصادي مطرح بوده است و انتخاب افراد ديگري كه داراي رويكردي متعادل‌‏تر هستند، نشان مي‌‏دهد كه چنين تحول بنياديني ايجاد نخواهد شد.

وي تصريح كرد: اين متعادل‌‏تر شدن ديدگاه‌‏هاي رئيس‌‏جمهور چه ناشي از تغيير ديدگاه‌‏هاي احمدي‌‏نژاد باشد و چه به دليل فشارهايي كه بر وي وارد شده است، امر مثبتي است.

آرمين، كادر اقتصادي دولت احمدي‌‏نژاد را در مجموع ضعيف توصيف كرد چراكه به اعتقاد وي اين كادر نمي‌‏تواند توفيق دولت‌‏هاي هاشمي و خاتمي را در عرصه اقتصادي تداوم بخشد.

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه سخنانش به تحليل تركيب كابينه جديد پرداخت و گفت: در اين كابينه پنج نفر با سابقه مسووليت موثر در وزارت اطلاعات دوران قبل از خاتمي و پنج نفر با سابقه فعاليت در نهادهاي نظامي حضور دارند، وزارت‌‏خانه‌‏هاي فرهنگي و سياسي كابينه از جمله وزارت ارشاد و كشور نيز در اختيار اين افراد هستند.

وي افزود: اين انتخاب حامل پيام روشني است با اين مضمون كه در آينده فضاي سياسي و فرهنگي كشور رو به انقباض و بسته‌‏تر شدن خواهد رفت.

آرمين با بيان اينكه رويكرد اطلاعاتي و امنيتي در سطوح مياني دولت از جمله استانداران و فرمانداران نيز اعمال خواهد شد، تصريح كرد: چنين كابينه‌‏اي با اين تركيب نشان از آمادگي براي برخورد قاطع با بحران‌‏هاي احتمالي آينده دارد و نشان مي‌‏دهد كه پيش‌‏بيني تشكيل‌‏دهندگان كابينه اين است كه كشور در آينده با بحران مواجه خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد: اگر قرار بود كابينه‌‏اي در شرايط بحراني تشكيل شود، تفاوتي با تركيب كابينه جديد نمي‌‏داشت كه اين امر برخلاف وعده‌‏هاي داده شده براي تشكيل دولت كار است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016