دوشنبه 21 شهریور 1384

درخواست از سازمان های بین المللی برای نجات جان زندانیان سیاسی و وب لاگ نویسان

کانون وب لاگ نویسان ایران ( پن لاگ ) اعدام زندانیان سیاسی اسماعیل محمدی فعال 38 ساله کرد و پدر 5 فرزند را شدیدا محکوم می کند و نگرانی خود رااز بالا گرفتن روند اعدام ها در ایران اعلام می دارد.

کانون وبلاگ نویسان ایران (پن لاگ) در مورد کشتار و تصفیه زندانیان سیاسی به جهانیان هشدار می دهد و از جوامع بین المللی می خواهد که برای نجات جان زندانیان سیاسی از جمله وب لاگ نویسانی که تنها به جرم ابراز عقیده در زندان به سر می برند اقدام کنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کانون وب لاگ نویسان ایران (پن لاگ) خواستار اعزام یک نماینده ویژه سازمان ملل برای رسیدگی فوری به احکام اعدام در ایران می باشد.

کانون وبلاگ نویسان ایران (پن لاگ)

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'درخواست از سازمان های بین المللی برای نجات جان زندانیان سیاسی و وب لاگ نویسان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016