چهارشنبه 23 شهریور 1384

نامه جمهوری خواهان دمکرات و لاييک به نهادهاي حقوق بشري درباره اعدام اسماعیل محمدی و خطر اعدام سه کرد دیگر

سازمان عفو بین الملل
کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا
کمیسیون حقوق بشر پارلمان المان
لیگ بین المللی حقوق بشر، خانه دمکراسی و حقوق بشر
جامعه ناظر حقوق بشر
موضوع : اسماعیل محمدی اعدام شد. سه کرد دیگر در انتظار اعدامند . ایا باید بدون عمل منتظر اعدامهای بعدی ماند؟
خانم ها و اقایان محترم
در اغاز ماه می سال 2005 میلادی، ما در طی نامه ای به شما، با اشاره به احکام اعدام صادر شده برای اقایان اسماعیل محمدی و حجت زمانی ،خطر اعدام انها را یاداور شده و خواهان اعمال فشار شما به دولت و حکومت جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از این اعدامها و درخواست ازادی این دو زندانی سیاسی، شدیم.
متاسفانه هشدار ما در مورد اقای اسماعیل محمدی به واقعیت پیوست. و این بار با ترسیم شرایط جدید و خطری که جان زندانیان دیگر را تهدید میکند، خواهان اعمال فشار جدی شما به جمهوری اسلامی ایران برای متوقف کردن روند سرکوب و متوفف کردن اعدامها می باشیم.
در هفدهمین سالگرد قتل عام هزاران زندانیان سیاسی در ایران در تابستان و پاییز 67، اقای اسماعیل محمدی و یک زندانی کرد دیگر اقای محمد پنجوینی به تاریخ اول سپتامبر 2005 اعدام شدند. سه روز بعد، دو دختر خردسال اقای محمدی که به ملاقات پدر امده بودند، خبر اعدام پدر و وسائل او را از ماموران دریافت میکنند.
این در حالیست که صدها تن از مردم کردستان در پی اوج گیری اعتراض انها به سرکوب و ترور اعمال شده توسط نیروهای امنیتی حکومت و در دفاع از حقوق دمکراتیک، ملی، قومی و انسانی خود دستگیر شده و در زندانهای کردستان ایران درزیر شکنجه به سر میبرند. روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر کرد در سنندج نظیر خانم دکتر رویا طلوعی، اجلال اقوامی، سعید ساعدی ومادح احمدی دستگیر شده و در وضعیت نامعلومی به سر میبرند. و حزب دمکرات کردستان ایران، خبر از در استانه اعدام قرار گرفتن سه زندانی دیگر به نامهای ابوبکر ميرزا قادری، عثمان ميرزا قادرى و قادر احمدى میدهد، که جرم انها هواداری از این حزب اعلام شده است این اقایان احکام اعدام خود را در سال گذشته دربافت کرده و احتمال میرود که تا پایان ماه سپتامبر اعدام شوند.
درهفدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال 67 و دفن انها در گورهای دسته جمعی، اعمال فشار به خانواده های این قربانیان شدت بیشتری گرفته است و جمهوری اسلامی قصد دارد که محل این گورهای دسته جمعی، را از بین ببرد. در پایان مراسم هفدهمین سال بزرگداشت قربانیان این قتل عام، در خاوران تهران ، ماموران امنیتی که در لابلای جمعیت مخفی شده بودند، پانزده تن از دختران جوان را از ماشینها پایین کشیده و به زندان میبرند. جز یک مورد فرار، از وضعیت سایر دختران دستگیر شده در اختیار نداریم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما با یاداوری چند مورد، احساس نگرانی خود را نسبت به سرنوشت این دختران دستگیر شده، با شما در میان می گذاریم. در تابستان 67 در زمانیکه جمهوری اسلامی حاضر به اعلام خبر رسمی اعدام ها و قتل عام زندانیان نبود، خبر اعدام دختران جوانی را که در شب قبل از اعدام به انها تجاوز شده بود با شیرینی و دسته گل به خانواده های انان داده میشد. در چند سال اخیر با تمام فشارهایی که به زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران زندانی وارد میشود، خانم زهرا زیبا کاظمی ، خبرنگار عکاس پس از مورد تجاوز قرار گرفتن در زیر شکنجه به قتل میرسد. خشم و کینه ای که این حکومت نسبت به زنان در دل دارد، ما را نسبت به سرنوشت این دختران نگران میکند. این خشم و کینه ناشی ازمقاومت مستمرو شجاعانه زنان و دختران ایرانی در مقابل تبعیض جنسی ، ستم مضاعف و نقض حقوق ابتدایی خود، که درجمهوری اسلامی قانونی است، می باشد.
خانمها و اقایان محترم
با افزایش روحیه ایستادگی و مقاومت در مردم، سران جمهوری اسلامی در طی یک روند و پروسه گام به گام به تشدید سرکوب و گسترش هر چه بیشتر اختناق و نقض هر چه اشکارتر حقوق بشر دست زده است . در این حرکتهای گام به گام جمهوری اسلامی عکس العملهای بین المللی را میسنجد و نسبت به این عکس العملها گامهای بعدی خود را تنظیم میکند.
به همان میزان که اعتراض شما میتواند مانع اعدامهای بعدی و کنترل لجام گسیختگی جمهوری اسلامی شود، سکوت شما هم میتواند به عنوان سیگنالی برای ادامه این اعدامها توسط جمهوری اسلامی تلفی گردد. لذا ما مصرا خواهان این هستیم که شما بنا بر مسئولیتی که بدوش دارید؛ نسبت به اعدامها و اعمال فشار به زنان و کشتار و سرکوب در کردستان عکس العمل نشان داده و جمهوری اسلامی را در این زمینه تحت فشار قرار دهید.

با تشکر پیشاپیش از شما
گروه کار سیاسی شورای هماهنگی جمهوری خواهان دمکرات و لاییک ایران

Copyright: gooya.com 2016