شنبه 2 مهر 1384

متن كامل سخنان نماينده ايران در شوراي حكام، ايرنا

وين، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۷/۰۲‬
سياسي. هسته‌اي. آژانس. ايران. آمريكا. شولتي
"محمد مهدي آخوندزاده" سفير و نماينده دايم ايران در سازمان‌هاي بين المللي مستقر در وين عصر شنبه در نشست شوراي حكام، از راي‌گيري امروز و عدم اجماع نمايندگان در تصويب قطعنامه‌اي عليه ايران به عنوان يك نقطه عطف كه در تاريخ ثبت خواهد شد، نام برد.

وي در اين سخنان كه در جمع اعضاي شوراي حكام بيان شد: افزود: ايران بطور قطع و يقين، حق كامل خود را براي دارا بودن چرخه سوخت در برنامه هسته‌اي صلح آميز كنار نخواهد گذاشت. تهديد شوراي امنيت به هيچ عنوان مانع اين تصميم نخواهد شد. اما به هر حال به دنبال تقابل نيستيم.

آخوندزاده اظهار داشت: ما از يك بن بست ديپلماتيك استقبال نمي‌كنيم.

ما بدنبال پايان دادن به مذاكرات نيستيم. اما مذاكرات تحت تهديد بي‌معني است و نمي‌تواند توافقي بدست آورد.

متن كامل سخنان نماينده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به شرح ذيل است:
امروز روز مهمي است. امروز به عنوان يك نقطه عطف ثبت خواهد شد. براي بيشتر از دو سال ايران در دستور كار اين شورا قرار داشته است.

مقطع زماني كه از طريق آن ايران همكاري‌هاي بي‌سابقه‌اي را به عمل آورد تا اعتماد پيرامون ماهيت صلح آميز برنامه هسته‌اي خود را بدست آورد.

گسترده‌ترين و مداخله آميزترين كنكاش‌ها بعمل آورده شد. هرچالشي انجام شد و هر اتهامي پاسخ داده شد، اگرچه اتهام‌ها بي‌اساس بودند.

با هر شكلي كه موضوعات حل مي‌شد، اتهامات جديدتر و بدون پايه و اساس با استناد به موارد پيش پاافتاده و جسته و گريخته مطرح مي‌شد كه نه تنها خالي از براهين متقن بود، بلكه از دلايل معمولي هم بهره‌اي نداشت.

ايران به تمامي آنها پاسخ داد. بي‌اساسي همه ادعاها ثابت گرديد. بعد از تمام اين كندوكاوها حتي رگه‌اي هم از مواد هسته‌اي يا فعاليت هسته اي كه نشان از انحراف داشته باشد، پيدا نشد، حتي يك نمونه.

تنها و تنها موضوعي كه مي‌توانست چنين دليلي فراهم كند، موضوع آلودگي است كه اكنون ثابت شده است كه منشا خارجي دارد.

تحت شرايط عادلانه و منطقي اين آخرين يافته آژانس كه ادعاهاي ايران را ثابت مي‌كند بايستي بسته شدند اين موضوع را به همراه مي‌داشت. مسايل باقيمانده ديگر در مسير بازرسي عادي قرار گرفته اند.

كاري كه اين شورا انجام داد، درست بر خلاف همه اينها بود .چنگ زدن و نبش قبر در همه قصورهايي كه اصلاح شده‌اند براي بازسازي و تعيين آنچه كه به عنوان عدم پايبندي به آن اشاره مي‌كنند، در اين مرحله فقط به عنوان يك مطلب آزاردهنده است.

از نظر حقوقي و فني اين كار مطلقا غلط است. صرف نظر از اينكه از اساسنامه و قرارداد پادمان چه تفسيري مضيقي ارايه كنيم، هيچ مبنايي براي درگير كردن شوراي امنيت در اين قضيه بدست نمي‌آيد. آژانس تاييد كرده است كه هيچ دليلي مبني بر انحراف وجود ندارد. آژانس بيان كرده است كه كار به خوبي در حال پيشرفت است. آژانس يادآور شده است كه دارد به نتيجه نهايي مي رسد و براي نتيجه‌گيري نهايي خود يعني اينكه بخواهد تاييد كامل كند، نياز به كار بيشتر دارد.

چگونه چنين شرايط مثبتي مي‌تواند مبناي تصميمي متفاوت با ماهيتي قلب شده گردد.

من فكر مي‌كنم بيشترين آنچه كه در اين يك صفحه كاغذ درج شده است، دور ريختني است و از هيچ مبنايي برخوردار نيست.

فقط يك دليل براي اين تصميم وجود دارد ولاغير. مدافعان اين تصميم، ضرورتا كشورهاي هسته‌اي غربي و متحدان آنها هستند كه در حال شكل دادن موضع جديد خود هستند كه كشورهاي غيرهسته‌اي بايستي علاوه بر تعهدات جاري خودشان، براي هميشه حق غيرقابل انكارشان را براي توسعه و توليد سوخت و نيروي هسته‌اي براي مصارف صلح آميز كنار بگذارند. در غير اين صورت چگونه و تحت كدام شرايطي اين نهاد مي‌تواند از يك عضو خود بخواهد كه از فعاليت صلح آميز كه تماما براساس معاهده ان.پي.تي مجاز است و كاملا تحت پادمان قرار دارد و از سوي آژانس نظارت مي‌شود، دست بردارد.

چنين درخواستي اشتباه است و رويه‌اي ايجاد مي‌كند كه حتي از اشتباه اول هم بزرگتر است. اگر اين اتفاق افتاد، هيچ كشور ديگري در امان نخواهد بود.

ايران فعاليت "يو.سي.اف" اصفهان را براساس توافق پاريس به حالت تعليق درآورد، با اين هدف كه يك توافق مورد قبول طرفين در مورد برنامه غني‌سازي حاصل شود. پيشنهاد سه كشور اتحاديه اروپا خواستار حذف چرخه سوخت ما شد، نظريه‌اي كه براساس قرارداد پاريس رد شده بود.

تصميم امروز مفاد توافق شده بين ايران و سه كشور اروپايي در بيانيه تهران را نقض كرده است. با درگير كردن شوراي امنيت، ايران بيش از اين به اجراي معيارهاي داوطلبانه‌اي كه موقتا بر اساس آن بيانيه پذيرفته بود، تعهدي ندارد.

ايران براي يافتن توافقي با اروپا در اين زمينه تلاش بيش از اندازه كرد. ايران نهايت انعطاف را در تلاش‌هاي خود نشان داد. ايران تلاش كرد، پيگيري كرد و بويژه طي چند هفته گذشته در نيويورك و در اين جا فعالانه گفت و گو و مذاكره را ادامه داد تا اين موضوع را حل كند و از بحراني ناخواسته بپرهيزد.

متاسفانه و عليرغم تلاش‌هاي با حسن نيت بسياري از كشورها، همه اين تلاش‌ها به نتيجه نرسيد.

تنها دليل اين كار سرسختي طرف مقابل بود كه نمي‌خواست هيچ راه حلي را قبول كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

درشرايط حاضر
‪ - ۱‬ايران آماده است تا به همكاري خود با آژانس منطبق برتعهدات پادماني خود ادامه دهد.

‪ - ۲‬ايران آماده است كه با آژانس با هدف اعتمادسازي و شفافيت از طريق اجراي پادمان‌ها براي اطمينان يافتن از اينكه به سمت سلاح‌هاي هسته اي منحرف نمي‌شود، كار كند.

‪ - ۳‬ايران همچنين آماده است تا مذاكرات را با همه كشورها بويژه سه كشور اتحاديه اروپا در چارچوب ابتكار رييس جمهوري در نيويورك ادامه دهد.

ما تكرار مي‌كنيم ، درعين، رهيافت قبلي سه كشور اتحاديه اروپا مبني بر تاخير و به درازا كشيدن موضوع قابل قبول نيست. و تقاضاي بي‌مبناي آنان براي توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح آميز ايران، درخواستي كه موجب بي اعتباري ان.پي .تي و پادمان مي‌گردد و رويه مضري را براي همه دولت ها ايجاد مي‌كند، بايستي پس گرفته شود.

اگر تقابل با فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي ايران بر عليه حقوق غيرقابل انكار ايران باشد، ايران در مقابل آن مي‌ايستد و با اين چالش كنار مي‌آيد.

ايران بطور قطع و يقين، حق كامل خود را براي دارا بودن چرخه سوخت در برنامه هسته‌اي صلح آميز را كنار نخواهد گذاشت. تهديد شوراي امنيت به هيچ عنوان مانع اين تصميم نخواهد شد .اما به هر حال به دنبال تقابل نيستيم .

ما از يك بن بست ديپلماتيك استقبال نمي‌كنيم. ما بدنبال پايان دادن به مذاكرات نيستيم. اما مذاكرات تحت تهديد بي‌معني است و نمي‌تواند توافقي بدست آورد. زيرا تهديدات و تقابل ما هيچ جايگزين ديگري براي خودمان غير از دنبال كردن و حفظ حقوقمان نمي‌بينيم و اين كار را قاطعانه انجام مي‌دهيم.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متن كامل سخنان نماينده ايران در شوراي حكام، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016