چهارشنبه 6 مهر 1384

نقش زنان روشنفكر در تحولات اجتماعي فرهنگي ايران از مشروطه تا پايان دوران پهلوي، سخنراني زهره قاييني در استکهلم، هشت اکتبر

www.kanoon-ide.org

کانون فرهنگی ایده در استکهلم برگزار می کند:

نقش زنان روشنفكر در تحولات اجتماعي فرهنگي ايران از مشروطه تا پايان دوران پهلوي

سخنرانی، پرسش و پاسخ با حضور:

زهره قایینی نويسنده، مترجم، كارشناس و پژوهشگر

زمان برگزاری سخنرانی: شنبه 8 اکتبر 2005 ساعت 15.00
محل برگزاری: استکهلم، هوسبی تِرف

کانون فرهنگی ایده برای آشنایی با زهره قایینی و فعالیت های "موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران"، دو سخنرانی به زبان فارسی و انگلیسی در استکهلم برگزار می کند:

* موضوع سخنرانی به زبان انگلیسی: Children's Literature in Iran: From Tradition to Modernism

زمان برگزاری سخنرانی به انگلیسی در محل کتابخانه ی بین المللی استکهلم: 6 اکتبر ساعت 18.00

--------------------

* موضوع سخنرانی به زبان فارسی: نقش زنان روشنفكر در تحولات اجتماعي فرهنگي ايران از مشروطه تا پايان دوران پهلوي

خلاصه ی موضوع سخنرانی به فارسی:تاريخ تحولات اجتماعي و فرهنگي ايران از دوره مشروطه تا به امروز، وامدار كوشش‌هاي زناني است كه ضمن مبارزه با انديشه‌هاي واپسگرايانه ی سنت گرايان، در عرصه های گوناگون به ترویج و گسترش اندیشه های نوگرایانه پرداخته اند. از جمله می توان از نقش برجسته ی آنها در عرصه ی آموزش دختران و زنان و تحقق حقوق آنان یاد کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

راه دشوار مبارزه اجتماعي و فرهنگي در جوامع سنتي، به ويژه جوامع اسلامي، نشان مي‌دهد كه حضور زنان در عرصه‌هاي اجتماعي به كوشش دو چندان نيازمند بوده است. نخستين گروه از اين زنان كه خود از اقشار مرفه جامعه بودند و امکان آموزش پنهاني و خصوصی داشتند، خيلي زود توانستند آموخته‌هاي خود را در تماس با فرهنک پیشرو آن زمان در سطح اجتماع رواج دهند. گفتنی است که اين كوشش آن‌‌ها گاه حتی با مخالفت مردان پيشرو نیز روبرو مي‌شد. انقلاب مشروطه و جوش خروش برخاسته از آن سبب شد كه در پي آموزش پسران، نخستين آموزشگاه‌هاي دخترانه نيز به صورت پراكنده و محدود بنياد گذاشته شود، که همین شمار اندک هم زیر فشار نيرومند سنت‌گرایان بود.

در 1920 با بر آمدن رضا‌شاه و جریان نوسازی (مدرنیزاسیون)، آموزش دختران و زنان رسميت يافت. علیرغم همه ی فشارها و موانعی که بر جای خود باقی بود، زنان آموزش ديده از اين دوران بهره بردند و نه تنها نهادهاي آموزشي دخترانه را گسترش دادند، بلكه به گونه‌اي شگفت، با ايجاد نهادهايی همچون يتيم خانه‌ها، و مبارزه برای حق بهداشت و آموزش و پرورش، بار سنگين دفاع از حقوق كودكان را نیز بر دوش کشیدند. زنان در سال های 1920 تا 1960 با انتشار 40 نشریه ی تخصصی و تاسیس ده ها انجمن ویژه ی کودکان و زنان نقش بسیار ارزنده ایی در برپایی نهادهای مستقل به مثابه ی پیش نیازهای یک جامعه ی دمکراتیک نشان دادند.

زهره قایینی در حال حاضر سرپرست گروه پژوهش و نویسندگانٍ مجموعه ی ده جلدی "تاریخ ادبیات کودکان" است و به اتفاق همکارانش در سازمان غیردولتی "موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران"، تاکنون 7 جلد از مجموعه ی ارزشمند تاریخ ادبیات کودکان را منتشر و به بازار کتاب عرضه کرده اند. زهره قایینی هم چنین در دو دوره عضو هیات ژوری جایزه ی هانس کریستین اندرسون بوده است.

برای اطلاعات بیشتر از سایت کانون ایده دیدار کنید:

www.kanoon-ide.org

Copyright: gooya.com 2016