چهارشنبه 11 آبان 1384

متن نامه "فدراسيون بين المللي حقوق بشر" و "سازمان جهاني مبارزه برعليه شکنجه"، خطاب به احمدي نژاد برای آزادی سريع و بی قيد و شرط اکبر گنجي

نامه مشترک "فدراسيون بين المللي حقوق بشر" و "سازمان جهاني مبارزه برعليه شکنجه"، خطاب به محمود احمدي نژاد:

"حضور رياست محترم جمهوري،

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعين حقوق بشر که برنامه اي مشترک از فدراسيون بين المللي حقوق بشر و سازمان جهاني مبارزه برعليه شکنجه مي باشد، نگراني هاي شديد خود را در خصوص ادامه بازداشت، بدرفتاري و شکنجه بر روي آقاي اکبر گنجي روزنامه نگار "صبح امروز" و مدافع حقوق بشر ابراز مي دارد.

آقاي اکبر گنجي درآوريل سال 2000 دستگير شد و در ژوئن 2001 به جرم"تهديد مقامات ملي و شعار برضد ارزش هاي دولت اسلامي" به 6 سال زندان محکوم گرديد.

وي به اتهام فاش نمودن جزئيات قتل انديشمندان و مخالفين حکومت در اواخر سال 1998 و به جرم متهم نمودن برخي ازسياستمداران که در اين مساله دست داشتند، بازداشت شد.

آقاي اکبر گنجي به منظور اعتراض نسبت به دستگيري خود اقدام به اعتصاب غذا نمود و از تاريخ 11 ژوئن تا 22 اوت 2005 به بيمارستان منتقل شد. از وزن وي در اين مدت 25 کيلوگرم کاسته شد و از آن پس نيز بهبود نيافت.

برنامه نظارت اخيرا مطلع گرديده است که آقاي گنجي در طي 2 روز بستري خود در بيمارستان، با هدف اين که از ديدگاه هاي خود صرف نظر کرده و وفاداري و تابعيت خود را از رهبر عالي نظام اعلام نمايد، مورد شکنجه و بدرفتاري قرار گرفته و متعاقباً، پس از مخالفت با پذيرش اين مساله، در تاريخ 3 سپتامبر 2005 مجددا به زندان اوين برگردانده شده است.

درطي انتقال وي، چشمان او در ماشين بسته شده و فردي که او را همراهي مي کرده گلويش را به منظور ايجاد ترس فشار داده است.

از آن پس آقاي گنجي در سلول انفرادي در يک قسمت اختصاصي از زندان اوين حبس شده است. قابل يادآوري است که گروه نظارت بر "بازداشت هاي خودسرانه" از طرف سازمان ملل در ديدار خود از ايران به تاريخ فوريه 2003 توسط نيروهاي امنيتي از ورود به اين قسمت منع شدند؛ و در نتيجه نتوانستند از اين "زندان در زندان"، که در آن اکثر زندانيان سياسي حبس هستند، بازديد کنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به آقاي گنجي فقط اجازه يک ملاقات در تاريخ 17 اکتبر 2005 داده شده است که در آن همسر، مادر و وکيل او حضور داشته اند. وضعيت جسماني و روحي او بسيار وخيم است و برنامه نظارت نگران وضعيت وي مي باشد.

بازداشت مستبدانه آقاي گنجي، خشونتي آشکار از مجموعه اعمال ناقض حقوق بشر جمهوري اسلامي است که به طور جدي اعتبار اين کشور را لکه دار مي کند. برنامه نظارت خاطرنشان مي سازد که در 16 سپتامبر 2005 گزارشگر ويژه آزادي بيان از سازمان ملل، از جمهوري اسلامي خواسته است که وي را بدون هيچ گونه تاخيري آزاد نمايد. در گذشته، در تاريخ 15 ژوييه 2005، گزارشگران ويژه حق سلامتي و حق آزادي عقايد و بيان و نماينده مخصوص دبير کل مدافعين حقوق بشر و رئيس گروه نظارت بر بازداشت هاي خودسرانه به طور هماهنگ از دولت ايران درخواست کرده بودند که حقوق آقاي گنجي را تضمين کند و وي را از حق آزادي خود محروم نکند.

برنامه نظارت، از شما به عنوان رئيس جمهور ايران انتظار دارد که سريعا از همه نظر، وضعيت بي عيب و نقص روحي و بدني آقاي گنجي را ضمانت کرده و اطمينان دهيد که وي هر چه سريعتر و بدون هيچ گونه شرط و شروطي آزاد گردد؛ و همچنين اجازه فرماييد کليه فوريت هاي پزشکي بنابر احتياجات وي سريعا فراهم شود.

اميد اين که به کليه اين ملاحظات و درخواست ها جامه عمل بپوشانيد."

به نقل از "روز"

Copyright: gooya.com 2016