چهارشنبه 11 آبان 1384

تجديد وقت دادگاه يك دانشجوي دانشگاه تبريز، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

وكيل مدافع يك دانشجوي دانشگاه تبريز از تجديد وقت دادگاه براي رسيدگي به اتهامات موكلش خبر داد.

محمدعلي دادخواه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار داشت: دادگاه تجديدنظر تبريز علي‌رغم عدم اخذ آخرين دفاع از حيدر زاهدي كه به نظر مي‌رسد بر مبناي برائت وي تصميم مي‌گيرد، تجديد جلسه كرده تا شهود شاكي در دادگاه حاضر شده و شهادت خود را اعلام كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تجديد وقت دادگاه يك دانشجوي دانشگاه تبريز، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016