چهارشنبه 11 آبان 1384

آقای احمدی نژاد در جهت سیاست جنگ طلبانه ی آمریکا حرکت می کند! بيانيه گروهي از اعضای جبهه ملي ايران

آقای احمدی نژاد، رئیس فرمایشی دولت اسلامی ایران اخیراً در یک سخنرانی گفـت که " اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود "
در اداره مملکت ، یک اشتباه ، نه تنها میلیون ها ثروت را به هدر میدهد ، هزاران نیروی انسانی را از بین می برد بلکه می تواند یک جامعـه را از روند پیشرفت جهانی برای سالهای طولانی باز دارد.
موضعـگـیری اخیر رئیس دولت اسلامی ایران ، آقای احمدی نژاد که خود از افراطی ترین افراد اقشار جمهوری اسلامی و از عوامل تروریست بشمار می رود ، خطر بزرگی را برای میهن ما بوجود آورده است که نمونه بارز عدم لیاقت و عدم شناخت و تجربه ی او در اداره امور کشور است.
در امر گروگانگیری ودر جنگ ایران و عراق که نتایج و فجایع آن هنوز دامن گیرملت ایران است ، حکومت اسلامی در جهت سیاست امریکا و کارتل اسلحه سازی جهان بازی کرد. امروز بار دیگر رهبران حکومت اسلامی یک خیانت بزرگ را به مردم شریف ایران روا می دارند.
ما فعالان نهضت ملی ایران و امضاکنندگان این بیانیه حکومت اسلامی ایران را نماینده ی واقعی ملت ایران نمی دانیم و سیاست های ضدانسانی و ماجراجویانه ی این حکومت را بشدت محکوم می کنیم .
ما اعـتقاد داریم ، نه تنها اختلافات اسرائیل و فلسطین بلکه همه ی ناهمگونی ها و عدم توافق های موجود بین ملت ها و دولتهای مختلف جهان فقط و فقط باید از طریق منطق و مذاکره و با حسن نیت تجزیه و تحلیل، بررسی و حل گردد.
ما از مردم شریف و آگاه ایران تقاضا داریم با منطق و اندیشه به این سیاست ماجراجویانه اعتراض کرده و در تظاهرات ساختگی و عوامفریبانه ی دولتی شرکت نکنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما برآنیم که شایسته است تمام نیروهای فعـال داخل و خارج کشور به هر وسیله که می توانند مخالفت خود را درباره ی سیاست های جنگ طلبانه ی جمهوری اسلامی به مردم جهان و مقامات مسئول بین المللی اعلام دارند.
ما از تمام کسانی که هنوز کوچکترین وظیفه ی ملی و انسانی در خود احساس می کنند و در مقامهای اجتماعی و سیاسی جامعـه قرار دارند، مصرآً می خواهیم تا بعنوان اعتراض به سیاست های تروریستی و جنگ طلبانه ی حکومت اسلامی از مقام های اجتماعی و سیاسی خود استعفاء دهند.
ما از مردم و سیاستمداران و روشنفکران کشورهای صلح جوی جهان تقاضا داریم خواست صلح جویانه ی مردم ایران را از اهداف تروریستی دولت جمهوری اسلامی تفکیک کرده و مردم ایران را در انجام انتخابات آزاد و برپایی یک جمهوری لائیک و دموکراتیک یاری نمایند. ما خواستار آزادی زندانیان سیاسی ، آزادی های اجتماعی ، مطبوعات و رسانه های گروهی در ایران می باشیم.

ابوتراب ابوترابی از جبهه ملی ایران ، اعظم اسکندانی از جبهه ملی ایران ، دکتر عبدالکریم انواری از جبهه ملی ایران ، امین بیات ، مهرشاد بیات، مهرآزاد تقوی، جمشید تقوی بیات از جبهه ملی ایران ، منوچهر تقوی بیات از جبهه ملی ایران ، بیژن دادگری از جبهه ملی ایران ، دکتر پرویز داورپناه از جبهه ملی ایران ، دکتر علی راسخ افشار از جبهه ملی ایران ، زهرا شمس، دکتر امیر هوشنگ کشاورز صدر از جبهه ملی ایران ، کامبیز قائم مقام از جبهه ملی ایران ، دکتر محسن قائم مقام از جبهه ملی ایران ، دکتر فرهنگ قاسمی از جبهه ملی ایران ، دکتر فرییا قاسمی از جبهه ملی ایران ، فرشید یاسائی از جبهه ملی ایران

Copyright: gooya.com 2016