یکشنبه 22 آبان 1384

جلالي، مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس: كميته بررسي وضعيت حقوق بشر در غرب تشكيل مي‌شود، ايرنا

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۸/۲۲‬

"كاظم جلالي" مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت كه مجلس قصد دارد براي تهيه و تنظيم گزارش وضعيت حقوق بشر در غرب، كميته حقوق بشر تشكيل دهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نماينده شاهرود در مجلس روز يكشنبه به خبرنگاران پارلماني گفت: اين گزارش با مشاركت مسوولان وزارت امور خارجه و قوه قضاييه نوشته خواهد شد.

وي اظهار داشت: بسياري از كشورهاي غربي مسايل مربوط به حقوق بشر در ساير كشورها را جمع‌آوري و به شكلي به مجامع بين‌المللي گزارش مي‌كنند و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در اين راستا تصميم گرفت وضعيت حقوق بشر در غرب را بررسي كند.

جلالي گفت: با توجه به نقض حقوق اقليتها و مسلمانان بويژه بعد از ‪۱۱‬ سپتامبر و نيز افزايش نفوذ صهيونيسم در رسانه‌ها و غفلت كشورهاي اسلامي از اين موضوع، نگارش گزارش در اين زمينه بسيار ضروري است.

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اضافه كرد: موارد مكرر و آشكار نقض حقوق بشر در غرب را پيگيري مي‌كنيم و مصمم هستيم اين موضوع را با جديت دنبال كنيم، به همين منظور جلسه‌اي روز سه‌شنبه در كميسيون امنيت ملي مجلس تشكيل مي‌شود.

وي اظهار داشت: كميته‌اي با عنوان حقوق بشر در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تشكيل مي‌شود و تلاش مي‌كنيم فعاليت خود را بزودي آغاز كنيم.

جلالي افزود: متاسفانه بين‌المجالس كه مي‌توانست در زمينه نقض حقوق بشر بويژه حقوق مسلمانان فعالتر برخورد كند، چنين نكرد.

نماينده شاهرود درباره علت راي نياوردن براي خارج از نوبت قرار گرفتن طرح تعليق اجراي پروتكل الحاقي گفت: بخشي از نمايندگان تصور مي‌كردند اين اقدام با آيين نامه مجلس تطابق ندارد و لذا به اين تقاضاي اولويت راي ندادند و از سوي ديگر به علت اينكه مجلس در ابتداي جلسه علني بود، برخي نمايندگان به اين موضوع توجه كافي نداشتند و نتوانستند راي مثبت بدهند.

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، راي ندادن به تقاضاي خارج از نوبت بودن طرح تعليق اجراي پروتكل الحاقي را به معناي بي‌اهميت بودن اين طرح ندانست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در پاسخ به پرسشي درباره صحت و سقم بي‌توجهي وزارت خارجه براي تسهيل سفر سيدمحمد خاتمي گفت: مطمئن هستم اين خبر نادرست است. به اين دليل كه شخصيتي در سطح آقاي خاتمي در عرصه بين‌المللي از وجاهت بسيار خوب و مناسبي برخوردار و ذخيره‌اي بزرگ براي ايران است و مي‌توان از نظرها و وزن او در مجامع بين‌المللي و در راستاي منافع كشور بهره برد.

جلالي افزود: خاتمي در دنيا به عنوان معمار گفت و گوي تمدنها مطرح است و در زمان طرح ائتلاف براي جنگ در حمله به عراق، موضوع ظريف و باارزش ائتلاف براي صلح را عنوان كرد و در مقابل طرح خاورميانه بزرگ آمريكا، طرح خاورميانه بزرگ اسلامي را مطرح كرد.

نماينده شاهرود اظهار داشت: نوع شخصيت خاتمي در عرصه بين‌المللي، اعتبار خاصي به او داده است و دستگاه سياست خارجي ايران بايد از وجود اين شخصيت موثر بين‌المللي و تاثيرگذار و ثمربخش در راستاي منافع ملي با ظرافت و نيكي بهره بگيرد.

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: مطمئن هستم دست - اندركاران سياست خارجي، مدبرانه نسبت به اين مساله اهتمام جدي دارند.

Copyright: gooya.com 2016