جمعه 27 آبان 1384

محکومیت ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شهروند

خسرو شمیرانی

جمعه 18 نوامبر 2005 - امروز در ساعت 12:45 ظهر به وقت شرق آمریکا، قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. ایران که در آخرین لحظه با حمایت روسیه و زیمبابوه تلاش کرده بود تا از تصویب این قظعنامه جلوگیری کند، ناکام ماند.
قطعنامه کانادا با هفتاد و هفت رای مثبت ، پنجاه یک رای منفی و چهل و شش رای ممتنع توسط کمیته سوم مجمع عمومی پذیرفته شد و به این ترتیب راه تصویب این قطعنامه در نشست مجمع عمومی که در اوایل ماه دسامبر برگزار خواهد شد، باز شد.
هر گاه نشست دسامبر به محکومیت ایران برای نقض حقوق بشر رای دهد این سومین سال متوالی خواهد بود که درخواست کانادا برای محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توسط جامعه جهانی پذیرفته شده است.
طبق اظهارات یکی از نمایندگان حاضر در نشست، خانم پیمانه هسته ای نماینده ایران در کمیته سوم سازمان ملل در آخرین لحظات پیش از رای گیری، با ارائه درخواست عدم رسیدگی به این قطعنامه، تلاش کرد تا از رای گیری در باره قطعنامه کانادا جلوگیری کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در خواست ایران توسط دو سخنران موافق از روسیه و زیمبابوه حمایت شد. نمایندگان کانادا و استرالیا به مخالفت با این در خواست که در زبان اداری سازمان ملل “NO Action Motion” نامیده میشود صحبت کردند. در ساعت 12:25 ظهر نیویورک این درخواست ایران با هفتادو هفت رای مخالف ، هفتاد رای موافق و بیست و سه رای ممتنع به شکست انجامید.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محکومیت ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شهروند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016