چهارشنبه 2 آذر 1384

سومين گزارش از حضور نمايندگان نهضت آزادي ايران در كنگره حزب سوسياليست فرانسه، ميزان نيوز

سوسياليست‌هاي فرانسه رسالتشان را تحقق اهداف عدالت خواهانه در دهكده جهاني و بسيج تمام سوسياليست‌ها براي يافتن راهكارهايي براي جهان در حال تغيير مي‌دانند. آنان اعلام كردند كه نبايد صرفاً تماشاچي فقر و گرسنگي و بيماري در افريقا باشند؛ بايد اميد به آينده را در مردم زنده نگه دارند و درباره عمل كردن به برنامه‌ها به مردم تضمين دهند
-----------------------

در دومين روز كنگره، شنبه 28 آبان 84، رهبران گروههاي مختلف درون حزب ديدگاههايشان را درباره مسائل سياسي و اقتصادي فرانسه و اتحاديه اروپا با هيجان زياد بيان كردند. رهبر يكي از گروههاي اقليت، كه آن را فراكسيون اتوپيائي (خواستار مدينه فاضله) معرفي كرد، ضمن اعلام مواضع فراكسيون، عملكرد حزب را شديداً نقد كرد. سپس آقاي فابيوس، رهبر بزرگترين گروه اقليت و منتقد اكثريت، درباره مواضع گروه سخن گفت. يكي از مشكلات حزب همان گونه كه در اطلاعيه شماره 2 آمده است اختلاف مواضع حزب درباره قانون اساسي اروپا با رأي منفي مردم فرانسه در همه پرسي درباره قانون ياد شده است. اين مشكل موجب شد كه اولاً فاصله‌اي ميان حزب و مردم پديد آيد و ثانياً موضع اقليتي در حزب كه به قانون اساسي رأي منفي داده بودند تقويت شود. مشكل دوم حزب، همانند ديگر احزاب سوسياليست اروپا مسئله آينده ساختارهاي اقتصادي اتحاديه اروپا است. اين احزاب نگران آنند كه حاكميت جريان راست و اقتصاد آزاد در اروپا دستاوردهاي عدالت محور جنبش سوسياليستي در زمينه‌هاي توزيع عادلانه ثروت، حمايت از طبقات محروم و زحمتكش، گسترش بيمه‌هاي اجتماعي، مبارزه با بيكاري و... را از بين ببرد و لذا براي حفظ اين دستاوردها تلاش مي‌كنند.
به رغم شكست حزب در انتخابات عمومي فرانسه، حزب سوسياليست در بسياري از انتخابات محلي، شوراهاي شهر و شهرداري‌ها پيروزيهايي داشته است. به عنوان مثال، شهرداري لومان (محل برگزاري كنگره) از سال 1977 در دست سوسياليست‌ها است . از همين رو، شهرداري براي نشان دادن فعاليت‌هايش در بعدازظهر روز دوم بازديدي براي ميهمانان خارجي از يك مركز تربيتي و آموزشي كه داراي كتابخانه و سالن نمايش است و به كودكان كشورهاي مختلف، براي نزديكي فرهنگ‌ها، آموزش مي‌دهد و نيز از ساختمانهاي ارزان قيمت كه براي اقشار كم‌درآمد جامعه ساخته است ترتيب داد.
در صبح روز پاياني (يكشنبه 29/8/84) كنگره اطلاع داده شد كه در پي مذاكرات فشرده شب پيش تا ساعت 3 بامداد، همه گروههاي درون حزب بر سر قطعنامه كنگره به توافق رسيده‌اند. در صورت عدم توافق گروهها،گروه داراي اكثريت شواري عالي ملي را به طور كامل در دست مي‌گرفت. اما با تصويب قطعنامه واحد هريك از فراكسيونها مي‌تواند به تناسب تعداد آرايَش ميان اعضاي كنگره، تعدادي نماينده در شوراي عالي ملي انتخاب كند. در صبح روز سوم كنگره هر يك از رهبران گروههاي مختلف دلايل توافق گروهش با متن قطعنامه را براي اعضاي كنگره شرح داد. مهم‌ترين انگيزه‌هاي توافق اولاً ايجاد وحدت دروني حزب سوسياليست فرانسه از يك سو و در جبهه چپ فرانسه از سوي ديگر ثانياً ايجاد آمادگي براي شركت مقتدرانه در انتخابات رياست جمهوري سال 2007 و بازگشت به قدرت بوده است. پس از آن، رهبر حزب سوسياليست ايتاليا و سپس رهبر حزب سوسياليست بلژيك ـ كه قبلاً به مدت 8 سال نخست وزير آن كشور بوده است ـ به سخنراني پرداختند كه سخنانشان از سوي حاضران مورد تشويق و تأييد قرار گرفت و سرانجام از سوي احزاب جهان سوم، نماينده حزب سوسياليست سنگال، كه معاون دبيركل جامعه بين‌المللي سوسياليست‌ها نيز هست، سخنراني كرد.
در ادامه، قطعنامه نهايي كنگره خوانده شد و به تصويب اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان منتخب حوزه‌ها رسيد. پيش از مراسم پاياني كنگره،نام 220 نفر كه با رأي اعضاي كنگره به عضويت شوراي ملي انتخاب شده بودند خوانده شد. البته، 102 عضو ديگر شورا را رؤساي فدراسيونهاي محلي تشكيل مي‌دهند. پس از آن،‌ آقاي فرانسيس هلان، رهبر اكثريت حزب سوسياليست فرانسه كه تنها نامزده رهبري حزب است به تشريح مواضع حزب در مورد فعاليتهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پرداخت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نكته قابل توجه در كنگره اين بود كه هيچ موضوع ايدئولوژيك مطرح نشد و تنها برخي از سخنرانان اشاراتي به سكولاريسم و ضرورت جدائي كليسا و دولت داشتند. سخنرانان اصلي، از همه فراكسيون‌ها، تأكيد داشتند كه سوسياليست‌ها بايد به جاي تكيه بر بحث‌هاي نظري (تئوريك) و مبهم گويي بر راهكارهاي عملي براي تأمين نيازهاي جامعه، در حال تغيير فرانسه، به ويژه طبقات و قشرهاي كم درآمد و آسيب‌پذير، تأكيد اساسي داشته باشند. سوسياليست‌هاي فرانسه رسالتشان را تحقق اهداف عدالت خواهانه در دهكده جهاني و بسيج تمام سوسياليست‌ها براي يافتن راهكارهايي براي جهان در حال تغيير مي‌دانند. آنان اعلام كردند كه نبايد صرفاً تماشاچي فقر و گرسنگي و بيماري در افريقا باشند؛ بايد اميد به آينده را در مردم زنده نگه دارند و درباره عمل كردن به برنامه‌ها به مردم تضمين دهند. گفته‌هاي سخنرانان عمدتاً مربوط به مسائل و مشكلات مردم فرانسه و ديدگاههاي عملي حزب براي رفع آنها بود. در مورد ناآرامي‌هاي اخير در فرانسه، حزب سوسياليست، دولت محافظه‌كار را مقصر مي‌داند و از خواسته‌هاي معترضان حمايت مي‌كند، اگرچه عمليات شورشگري، تخريب و آتش زدن ساختمانها را محكوم مي‌نمايد. سخنرانان مي‌گفتند كه دولت معترضان را فرزندان مهاجران تلقي مي‌كند در حالي كه آنان، فارغ از تعلقات نژادي، قومي و مذهبي فرزندان فرانسه هستند و مسائل آنها مشكل همه فرانسويها است. سخنرانان بر ضرورت كار براي جذب رنگين پوستان به حزب تأكيد كردند. رهبر حزب اشاره كرد كه مشكل جوانان بحران هويت نيست بلكه بحران بيكاري، نبود امكان تحصيل و وجود تبعيض، فقر و محروميت است.
پس از اعلام پايان يافتن كنگره، آقاي فرانسيس هلان از سالني كه داراي غرفه‌هاي گوناگون بود و در آنها فعاليت نهادهاي حزب و نشريات آنها به نمايش گذاشته بود، ديدن كرد. در طي اين بازديد آقاي دكتر يزدي، قاب خاتم و تابلوي مينياتوري هديه شده از سوي نهضت آزادي ايران را به ايشان تقديم و به خاطر دعوت حزب سوسياليست از دبيركل نهضت آزادي ايران و همراهان تشكر كرد. آقاي هلان متقابلاً به خاطر شركت نمايندگان ايران در كنگره و تقديم هديه سپاسگزاري نمود. عكس‌هايي نيز از اين مراسم گرفته شد.
بنابر پاسخهاي برخي از اعضاي كنگره به پرسش‌هاي نمايندگان نهضت آزادي ايران، حضور و مشاركت زنان در اين كنگره در مقايسه با كنگره‌هاي ديگر چشمگير بوده است (در حدود 30% اعضاء) اما مسئولان هنوز آن را در حد مطلوب نمي‌دانستند.
پس از پايان كنگره، نمايندگان نهضت آزادي ايران به پاريس بازگشتند.

Copyright: gooya.com 2016