جمعه 11 آذر 1384

پیام حزب ملت ایران به آئین بزرگداشت محمد مختاری و جعفر پوینده

پاینده ایران
ای آفریدگار پاک
تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

هفت سال از خاموش ساختن ناجوانمردانه ی مبارزان راه آزادی ، زنده یادان محمد مختاری و جعفر پوینده گذشت .
هفت سال انتظار و پایداری و جستجو برای رخ نمودن حقیقت بیداد و دادخواهی کردن سپری شد .
ملت ایران در آذرماه 77که بحق باید آنرا مصاف شمشیر با اندیشه نامید ، شاهد ازدست رفتن مبارزان دیرپای داریوش و پروانه فروهر و همچنین مختاری و پوینده از تبار نویسندگان توانایی بودند که اندیشه و قلمشان را جز به راه میهن،استقلال وآزادی ملت بکار نگرفتند.
قتل های سیاسی پائیز 77 نشان از ددمنشی خشونت آفرینانی است که درتاریکخانه های قدرت به توطئه علیه فرزندان راستین ملت مشغولند . وجدان بیدار ملت یاد و نام این شجاعان را که جان بر سر پیمان نهادند ، همواره جاوید و زنده خواهد داشت .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حزب ملت ایران ضمن ابراز همدلی و همدردی با شما عزیزان و خانواده ارجمند شهیدان ، از آنان که خواستار عدالت ، آزادی و ادامه راه آنان هستند ، می خواهد تا دادخواهی این خونهای پاک را به فراموشی نسپرند و مبارزه را در اتحادی بزرگ تا استقرار حکومتی مردم سالار ادامه دهند .

درود ما بر تمامی شهیدان راه آزادی ، سامی ، مختاری ، پوینده ، شریف ، تفضلی ، سعیدی سیرجانی ، زال زاده ، داریوش و پروانه فروهر باد .

دبیرخانه حزب ملت ایران
تهران : 11 آذرماه 1384 خورشیدی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پیام حزب ملت ایران به آئین بزرگداشت محمد مختاری و جعفر پوینده' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016