جمعه 2 دی 1384

اطلاعيه كانون انديشه، ‌گفتگو و حقوق بشر - كانادا درباره بازداشت فعالين سنديكاي شركت واحد

بازداشت غير قانوني فعالين سنديكاي شركت واحد را محكوم كرده و خواهان آزادي همه بازداشت شدگان مي باشيم


مقامات امنيتي جمهوري اسلامي منصور اصانلو، رئيس هيئت مديره سنديکاو گروهی ديگر از فعالان سنديکاس شركت واحد اتوبوسراني تهران روز صبح پنجشنبه اول دي 84 برابر با 23 دسامبر 2005بازداشت شدند.
ا کبر يعقوبي، رضابوربور، و حميدرضا رضايي‌فر ، جواد کفايتي، سيدجواد سيدوند، و مرتضي کمساري همچنان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به سر مي‌برند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در ادامه سياست هاي نقض حقوق شهروندان كارگر ايراني منجمله ممانعت ازحق تشكيل اتحاديه هاي صنفي و ممنوعيت اعتصابات توسط هيئت حاكمه ايران فشارهاي زيادي منجمله اخراج فعالين شركت واحد براي ارعاب ديگر كارگران شركت واحد صورت گرفته است. دستگيري هاي غير قانوني اخير نشان ديگري از سيستماتيك بودن نقض حقوق انسانها در ايران هست.
ما از تمامي نهادها و فعالين حقوق بشري درخواست مي كنيم كه بهر طريق ممكن براي آزادي سريع بازداشت شدگان اقدام كنند.


كانون انديشه، ‌گفتگو و حقوق بشر - كانادا
23 دسامبر 2005 برابر با اول دي 1384

WWW.cdhriran.blogspot.com

Copyright: gooya.com 2016