دوشنبه 16 آبان 1384

کورش زعيم، عضو شوراي مرکزي جبهه ملي: مجمع عمومي سازمان ملل نماينده ملت ها باشد تا دولت ها، تبريزنيوز

پيمان پاک مهر . روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:00989144157400


تبريز نيوز:سرويس سياسي:"کورش زعيم"عضو شوراي مرکزي "جبهه ملي ايران" در راستاي اصلاحات در سازمان ملل در نامه اي پيشنهادي خطاب به "کوفي عنان" دبير کل سازمان ملل متحد،خواستار آن شده که مجمع عمومي بيشتر نماينده "ملت ها" باشد تا "دولت ها".

متن کامل اين نامه در زير آمده است:


عاليجناب کوفي عنان
دبير کل سازمان ملل متحد،

موضوع: يک پيشنهاد براي انجام اصلاحات در نمايندگي کشورها در مجمع عمومي سازمان ملل

اکنون که شما انجام اصلاحاتي ضروري، هرچند ديرهنگام، را درساختار ومديريت سازمان ملل بگونه اي ستايش انگيز پيشگام شده ايد تا اين سازمان جهاني توان رويارويي با واقعيت ها و چالش هاي روز را پيدا کند، من مايل هستم پيشنهادي را که اميدوارم شما، اگر تا کنون در فهرست تغييرات و بهبودهاي پيشنهادي شما قرار نگرفته، مورد توجه قرار دهيد، بشرح زير تقديم دارم.

هنگامي که پيمان ايجاد سازمان ملل در سال 1945 امضاء شد، تنها 51 کشور مستقل در جهان وجود داشت که آنرا امضاء کردند و به عضويت آن درآمدند. امروز، عضويت سازمان ملل، بيشتر به علت استقلال يافتن سرزمين هاي مستعمره و فروپاشي شوروي، بيش از چهاربرابر شده است. در ميان 51 کشور نخستين، فقط رژيم هاي معدودي از آنها را مي شد دموکراسي خواند. اکنون، نه تنها شمار عضوها رشد کرده، بلکه شمار کشورهاي داراي سامانه هاي دموکراتيک دولتي هم بطور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است.

ليکن، همه دولت هاي عضو سازمان ملل نماينده راستين ملت هاي خود نيستند، و نمايندگان کشورها که در مجمع عمومي سازمان ملل مي نشينند همگي گماشتگان دولتهاي متبوع خود هستند. بحثهايي که در مجمع عمومي درباره بهبود روابط کشورهاي عضو، بهبود شرايط زندگي مردم کشورها و، بويژه، مسائل حقوق بشر انجام مي گيرد، غالبا" توسط نمايندگاني که دولت هايشان از پشتيباني مردمشان برخوردار نيستند به بن بست هايي بر مي خورد. دولت هاي خودکامه گرايشي به تصويب يا اجراي مصوباتي که اثر منفي بر پايه هاي قدرت و منافع گروهي آنها داشته باشد ندارند، هرچند که براي منافع مردمشان سودمند باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پيشنهاد من براي اصلاحات اين است که مجمع عمومي بيشتر نماينده "ملت ها" باشد تا "دولت ها". مقررات نمايندگي در سازمان ملل بايد بگونه اي تغيير يابد که بر پايه آن همه نمايندگان کشورها در مجمع عمومي، در کشورهاي خود در يک انتخابات آزاد به سمت نمايندگي در مجمع عمومي سازمان ملل انتخاب شده باشند. اين قانون نه تنها به مجمع عمومي مشروعيت بيشتري توسط مردمي که اين سازمان براي خدمت به آنان بوجود آمده مي بخشد، بلکه نمايندگي در سازمان ملل را به يک مسئله مهم سياسي و انتخاباتي در همه کشورهاي عضو، و نمايندگي در مجمع عمومي را به يک رسالت و افتخار تبديل مي کند نه فقط يک شغل.

مجمع عمومي سازمان ملل بايد تبديل به يک سازمان جهاني نماينده ملت هاي جهان شود، همانگونه که يک پارلمان در يک کشور دموکراتيک نماينده ملت خود مي باشد. مردم جهان نمي توانند بپذيرند که سرنوشت کشورشان توسط کساني تعيين شود که خود در قدرت طلبي، خفقان و فساد کشورهايشان شرکت دارند. اين پيشنهاد اصلاحات، به باور من، از بنيادي ترين و ضروري ترين گام ها در راستاي پيشرفت سازمان ملل است، اگر قرار است سازمان ملل را، همانگونه که از آغاز پنداشته شده، بعنوان يک پارلمان و قانوگزار جهاني بشناسيم.

Copyright: gooya.com 2016