چهارشنبه 7 دی 1384

دادگاه اعضاي موسسه سپهر انديشه نوين، به اتهام تشكيل گروه غير قانوني هدايت اغتشاشات خرداد ۸۲ برگزار شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

آخرين جلسه رسيدگي به اتهامات مهدي اميني‌‏زاده, محمد رضايي, ميكائيل عظيمي و علي‌‏اصغر صادقي از اعضاي NGO سپهر انديشه نوين صبح امروز در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در اين جلسه متهمين پرونده به دفاع از اتهامات انتسابي پرداختند و آخرين دفاع از آنها نيز اخذ شد.
اتهامات اعضاي NGO سپهر انديشه نوين, تشكيل گروه غير قانوني هدايت اغتشاشات خرداد 82 عنوان شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016