پنجشنبه 15 دی 1384

پیام همبستگی اتحادیه رانندگان متروی شهر استکهلم با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

متن بیانیه
پیام همبستگی با سندیکای کارگران شرکت اتوبوس‌رانی تهران
اتحادیه رانندگان و کنترل کنندگان قطار شهری استکهلم- سوئد، همبستگی خود را با آقای اسانلو، رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، که به دنبال سازمان‌دهی اعتصاب رانندگان در تهران – ایران، در زندان به سر می‌برد، اعلام می‌دارد.
ما خواهان آزادی آقای اسانلو از زندان هستیم. ما از فعالان اتحادیه‌ای نظیر آقای اسانلو و کلیه اعضای سندیکا که دست به اعتصاب زدند، در مبارزه برای احقاق حقوق اتحادیه‌ای و شرایط کار بهتر حمایت می‌کنیم.
مبارزه شما، مبارزه ماست!
با همبستگی
اتحادیه رانندگان و قطار شهری استکهلم- سوئد(کلوب ۱۱۹‌اتحادیه سکو)
پر یوهانسون، رئیس هیات مدیره اتحادیه
یانیز کنستانیس، معاون اتحادیه
۳ ژانویه ۲۰۰۶

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

SOLIDARITY MESSAGE TO Worker’s Syndicate of Teheran Bus Company in Iran The union for the drivers and conductors in Stockholm metro, Sweden want to express our solidarity to Mr. Ossanloo, the chairman of the Workers´ Syndicate of Teheran Bus Company who is in prison after a strike who organised from the union of the drivers in Teheran, Iran. We demand the release of Mr. Ossanloo from prison. Union activists like Mr. Onsanloo but also all the members who have striken have our respect for his and all members of the union in their struggle for union rights and better working conditions Your fight is also our fight! In solidarity SEKO Klubb 119 (Metro drivers and conductors in Stockholm, Sweden) Per Johansson Yiannis Konstantis Chairman Vice chairman 2006-01-03
ترجمه و تکثیر: کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)-واحد سوئد
Copyright: gooya.com 2016