پنجشنبه 13 بهمن 1384

مصاحبه با یک کارگر اعتصابی: ماموران امنیتی از ادامه اشتغال گروهی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی جلوگیری کردند، راديو فردا

ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ادامه سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در میان فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و خانواده های آنها، جمعی از رانندگان را از ادامه کار بازداشتند و برای جلب یک فعال کارگری، پسرخاله او را بازداشت کردند. حسن محمدي از فعالان سنديكايي كه خود تحت پيگرد جمهوري اسلامي قرار دارد، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد همراه گروهی ازکارگران در حال تعقیب و گریز با ماموران است و با تلفن با کارگران زندانی در تماس قرار دارد. وی می افزاید مسئولان به تجمع شماری از همسران کارگران دستگیر شده در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخی ندادند. و آنها قرار است روز شنبه جلوي دادگاه انقلاب اسلامی تجمع كنند. آقاي محمدي مي گويد: دوستان از داخل زندان از ما خواستند جنبش هر چه بهتر به پيش برود و من از همينجا مي گويم تا جايي كه در توانمان باشد مقاومت خواهيم كرد. وی می افزاید فعالان سندیکائی از وهاب محمدي که پسرخاله او در حراست منطقه سه توسط ماموران امنیتی گروگان گرفته شده است، خواسته اند خود را تحویل ندهد. وی می افزاید مدیریت نظام را مسئول افزایش فقر و فحشا و جرائمی می داند که می گوید در گذشته در ایران سابقه نداشته است.
مسعود ملك


مسعود ملك (راديو فردا): اقدام هاي حكومت اسلامي در سركوب اعتصاب كارگران شركت واحد و ايجاد رعب و وحشت در ميان كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران و خانواده هايشان همچنان ادامه دارد. حسن محمدي از فعالان سنديكايي كه خود تحت پيگرد جمهوري اسلامي قرار دارد، در مصاحبه با راديو فردا از آخرين تحولات در اين باره مي گويد:
حسن محمدي: امروز چهارشنبه تعدادي از همسران همكارانمان مقابل مجلس شوراي اسلامي جمع شدند و خواهان آزادي همسرانشان شدند. ولي متاسفانه هيچ كدام از مسئولين خودشان را براي پاسخگويي اينها مسئول ندانستند و اقدامي نكردند. در هر صورت شنبه هم قرار شده كه اين خانواده ها جم شوند جلوي دادگاه انقلاب. ما دعوت مي كنيم از همه كساني كه به نوعي در بازداشت به سر مي برند، خانواده هايشان، همسرانشان بيايند آنجا و خواستار آزادي همسرانشان شوند.

ما امشب همچنان در حال فرار و تعقيب و گريز هستيم و جاي مشخصي فعلا نداريم با اين هواي سرد تهران، ولي خب از داخل زندان وقتي خبرهايي به ما مي رسد واقعا گرم مي شويم. دوستان ما آنجا به نوعي با يك تلفن با ما صحبت كردند و خواستار هرچه بهتر پيش رفتن اين جنبش شدند. من از همينجا خدمتشان مي گويم ما هم بيرون از زندان تا جايي كه بتوانيم مقاومت مي كنيم و اگر روزي مقاومت نكنيم و صدايي از ما شنيده نشود، بدانند كه ما ديگر نيستيم.

سه شنبه شب خانم حيات غيبي آزاد شدند و فرزندانشان خيلي خوشحال بودند كه اميدواريم هرچه سريعتر پدرشان نيز آزاد شود و همه اين پدران به خانواده هايشان بازگردند. امروز دوباره از اشتغال به كار تعدادي از همكاران ما جلوگيري كردند و گفتند بايد از حراست مركزي شركت واحد نامه بياورند تا شاغل شوند. پسرخاله آقاي وهاب محمدي را در حراست منطقه سه به نوعي گروگان نگاه داشتند تا آقاي وهاب محمدی خودش را معرفي كند كه ما از ايشان خواستيم اين كار را نكند و در كنار ما بماند. وضع كماكان امنيتي پليسي است و همكاران ما كه امروز با چند تن از آنان صحبت مي كردم، يك بن 50 هزار توماني گرفتند، ولي همگي به نوعي اين را پول دوران حبس همكارانشان مي دانند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

من خيلي متاسفم براي مديريت شركت واحد كه اينگونه با كارگران و زيردستانش برخورد كرده كه همه كارگران به نوعي از ايشان ناراحت هستند و مي گويند ايشان به حرف هاي ما هيچ توجهي ندارد. اعتصاب يكي از راه هاي قانوني به دست آوردن حقوق كارگري است و در تمام دنيا مرسوم است. ولي مي بينيم كه در ايران يك مقدار روي اين موضوع هستند.

من از تمام مردم جهان، از تمام خبرگزاري ها مي خواهم حركت ما به صورت كاملا صنفي است. ما هيچ صحبت سياسي نداريم، با نظام هيچ مشكلي نداريم و خط قرمز ما حفظ نظام است، ولي در كنار اين خواستار احقاق حقوقمان در اين نظام هستيم. فقر و فحشا در مملكت بيداد مي كند، جرم و جنايت به شكلهاي فجيعي دارد خودش را نشان مي دهد كه اصلا سابقه در ايران نداشته. متاسفانه اينها برمي گردد به مديريت هايي كه اشتباه مي كنند. من خودم دو سال در جبهه براي اين مملكت و نظام جنگيدم، ولي با مديريت هاي مياني اين نظام مشكل دارم، ايراد دارم و خواهان اصلاحشان هستم.

Copyright: gooya.com 2016