یکشنبه 16 بهمن 1384

گزارش تجمع ديروز خانواده های کارگران بازداشت شده ی شرکت واحد جلوی دادگاه انقلاب، آشوب

آشوب: امروز، بنا به اعلام قبلی، از ساعات اولیه صبح روزشنبه، ١٥ بهمن ماه، جمع زیادی از خانواده های کارگران بازداشت شده شرکت واحد اتوبوس رانی در جلوی دادگاه انقلاب اسلامی، واقع در خیابان معلم، دست به تجمع زدند.

این تجمع که با حضور جمع کثیری از خانواده ها شروع شده بود، مورد بی توجهی مسئولان دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفت؛ به صورتی که هیچ کدام از مسئولان حاضر نشدنددر جمع تجمع کنندگان حضور یابند و پاسخگوی خواست های آنان باشند. در مقابل حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در اطراف تجمع کنندگان و خیابان معلم بسیار پررنگ بود و اجازه پیوستن مردم را به تجمع نمی دادند و حتی برای دقایقی خیابان معلم را بستند و به ماشین های عبوری نیز اجازه رفت و آمد نمی دادند. اما خبری مبنی بر برخورد شدید با تجمع کنندگان و یا بازداشت آنان از طرف نیروهای انتظامی و امنیتی حاضر در محل وجود ندارد.

در انتها خانواده ها با تنظیم نامه اعتراضی که اصلی ترین خواست شان آزادی سریع و بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان و بازگشت به کارشان و آزادی فعالیت سندیکایی بود و تحویل آن به مسئولان به تجمع خود پایان دادند. در ضمن تا آخرین لحظات تنظیم این خبر هیچ پاسخی از طرف مسئولان در بازه ی این نامه داده نشده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خبر آخر: بنا به اخبار رسیده از داخل زندان اوین بازداشت شدگان خصوصا اعضای هیئت مدیره سندیکا به ویژه شخص منصور اسالنو دبیر سندیکا تحت فشار شدیدی برای دادن اعترافات و امضای توبه نامه هستند.

تاکنون نیز اجازه هیچ گونه ملاقاتی با تمامی بازداشت شدگان داده نشده است. همچنین جمع کثیری از کارگران بازداشت شده همچنان در اعتصاب غذا به سر می برند.

Copyright: gooya.com 2016