یکشنبه 16 بهمن 1384

صادق زيباکلام در رابطه با پرونده هسته اي: ما تا كجا مي‌خواهيم سياست فعلي خود را ادامه دهيم؟ ايسنا

*بايد به بررسي مشكلات موجود در ديپلماسي گذشته بپردازيم
*بايد سياستي مدبرانه و باتوجه به وزن خود درنظام بين‌الملل اتخاذ كنيمخبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: انرژي هسته‌يي

دكتر صادق زيباكلام، استاد دانشگاه، با اشاره به فرصت يك ماهه‌ي پيش روي ايران در ارتباط با پرونده‌ي هسته‌اي گفت:« به نظر من مهمترين كاري كه درحال حاضر ايران بايد انجام دهد اين است كه ديپلماسي خود را مورد بررسي و در بعضي جاها اين ديپلماسي را مورد تجديدنظر قراردهد.»

وي به خبرنگار ايسنا گفت:« بايد بررسي كنيم كه ديپلماسي ما در كجا مشكل دارد و چرا در عرصه‌ي بين‌المللي با اين مشكلات مواجه هستيم.»

زيباكلام گفت:« اگر ما يك تغيير و تحول جدي در عرصه‌ي سياست و ديپلماسي خود ايجاد نكنيم امروز مسأله‌ي هسته‌اي براي ما مشكل مي‌شود و فردا حقوق بشر و فرداي ديگر عضويت ما در سازمان تجارت جهاني.»

وي تأكيد كرد:« به نظر من درحال حاضر بهترين فرصت به وجود آمد كه ما يك بار ديگر تجربيات خود را بررسي كرده و ديپلماسي خود را نگاهي گذرا داشته و در مواردي آن را مورد تجديدنظر و اصلاح قرار دهيم و نسبت به اين امر نگاه نقادانه داشته باشيم، البته مسئولان ما نيز بايد بپذيرند كه ديپلماسي ما در مواردي دچار مشكل بوده و اين پذيرش مشكل مهمترين قدم در اين راه است.»

زيباكلام گفت:« در ارتباط با پرونده هسته‌اي سئوال اصلي در حال حاضر اين است كه ما تا كجا مي‌خواهيم سياست فعلي خود را ادامه دهيم.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي گفت:« رويكرد ديپلماسي ما در گذشته در مواردي ناموفق بوده، ولي در حال حاضر فرصتي به وجود آمده تا اين ديپلماسي را مورد بازنگري و تجديدنظر قرار دهيم و با توجه به منافع ملي سياستي مدبرانه و با توجه به وزن خود در نظام بين‌الملل اتخاذ كنيم. در مواردي ديپلماسي‌اي كه ما به كار برده‌ايم باعث شده كه ما وزنه‌ي چندان تأثيرگذاري در عرصه‌ي بين‌الملل نباشيم.»

Copyright: gooya.com 2016