پنجشنبه 4 اسفند 1384

اطلاعيه مشترک چهار سازمان و انجمن زنان درباره برگزاری روز جهاني زن در تهران

صداي اعتراض زنان بمناسبت روز جهانی


زنان و جوانان آزادیخواه

27 سال است كه از کلیه حقوق انسانی محروم هستیم.

دو نسل از فرزندانمان یا در جنگ کشته شدند، یا بیکار و معتادند، و یا به بردگي جنسی فروخته میشوند.

27 سال است که ثروت ملی ایران خرج قدرت خریدن حکمرانان زن ستیز شده است

طی 26 سال گذشته در آمد نفت ما بیش از سه برابر از سال 57 قبل از انقلاب بوده است ولی فرزندان ایران با شکم گرسنه شبها در کنار خیابانها میخوابند.

غرور ملیمان را، حرمت انسانیمان را، حقوق بشریمان را، با زور از ما گرفته اند.

شرف زن ایرانی بیش از این نباید تحمل کند
منتظر چه هستیم؟
سکوت تا کی؟
مگر نمیدانیم که حق گرفتنيست نه دادنی!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


روز چهارشنبه 17 اسفند ماه برابر با 8 مارس " روز جهانی زن " است. چشم جهانیان بما دوخته شده. شرکت کنید و آزادی ایران را تضمين کنید. این دعوت از مردان ایران زمین نیزهست.

محل تجمع: پارک لاله جلوی رستوران
ساعت تجمع: 4:30 بعد از ظهر


انجمن دفاع از حقوق زنان در ایران
اتحادیه زنان ایران
سازمان زنان ایران
جامعه زنان آزادیخواه
سازمان زنان برای تساوی حقوق

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه مشترک چهار سازمان و انجمن زنان درباره برگزاری روز جهاني زن در تهران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016