شنبه 6 اسفند 1384

جرج بوش: جمهوری اسلامی با بلندپروازی های هسته ای خود جهان را به مبارزه می طلبد، راديو فردا

جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا طی یک سخنرانی در جمع کهنه سربازان آمریکا در واشنگتن روز جمعه گفت آزادی در خاورمیانه مستلزم آزادی در ایران است و آمریکا چشم به راه روزی است که نزدیکترین دوست آن، ایران آزاد و دموکراتیک باشد. وی حکومت ایران را نخستین حامی تروریسم در جهان نامید و گفت جمهوری اسلامی با بلندپروازی های هسته ای خود جهان را به مبارزه می طلبد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت حماس باید حق حیات اسرائیل را به رسمیت بشناسد یا از کمکهای بین المللی چشمپوشی کند. آقای بوش حملات به زیارتگاه های شیعیان در سامره و حملات به عراق را محکوم کرد و تاکید کرد که به آینده عراق خوشبین است.
بهمن باستانی


بهمن باستانی (رادیو فردا): جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی در واشنگتن در جمع نظامیان قدیمی (کهنه سربازان) به وضعیت بین المللی دولت خودگردان فلسطینی، اوضاع عراق و وضعیت جمهوری اسلامی در پیوند با بویژه با برنامه های هسته ای ایران پرداخت.
رئیس جمهوری آمریکا گفت جامعه بین المللی باید برای حماس روشن کند که یا حق حیات اسرائیل را به رسمیت بشناسد یا از کمکهای بین المللی چشمپوشی کند.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین به اوضاع عراق پرداخت و گفت اوضاع کنونی عراق جدی است و باید انتظار داشت تنش ها در روز های آینده جدی شود. وی گفت با توجه به انتخابات عراق که چندی پیش انجام شد و نشان داد که مردم عراق خواهان دموکراسی در کشور خود اند، به آینده عراق خوشبین است. بوش عملیات انفجار در حرمین امامان شیعه در سامره و حملات به مساجد و مراکز دیگر عراق را محکوم کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رئیس جمهوری آمریکا گفت آزادی در خاورمیانه مستلزم آزادی در ایران است و آمریکا چشم براه روزی است که نزدیکترین دوستش ایران آزاد و دموکراتیک باشد. وی حکومت ایران را نخستین حامی تروریسم در جهان نامید و گفت در ایران یک ملت به گروگان گروه کوچکی از نخبگان روحانی در آمده اند که مردم را منزوی کرده و سرکوب می کند و آزادی های پایه آنان و حقوق بشر را نادیده می گیرد.

جرج بوش افزود جمهوری اسلامی با بلندپروازی های هسته ای اش جهان را به مبارزه می طلبد. بوش گفت حکومتی غیر شفاف که نخستین پشتیبان تروریسم در جهان است، نمی تواند اجازه در اختیار داشتن خطرناکترین سلاح جهان را داشته باشد.

Copyright: gooya.com 2016