سه شنبه 16 اسفند 1384

حمايت اتحاديه سنديکا های کارگری سوئيس (USS) از تجمع اعتراضی "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر" در ژنو

بدنبال حمايت نهادهای مدنی و فعالين حقوق بشر از تجمع اعتراضی در ژنو،اتحاديه سنديکاهای کارگری سوئيس نيز حمايت خود را از خواستهای فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی از کميسيو ن حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است.

لازم به ذکر است که اين اتحاديه عضو کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگریICFTU)) می باشد که بدنبال سرکوب حرکت های اعتراضی کارگران در ايران، حمايت خود را از خواست های کارگران اعلام و آزادی فوری دستگير شده گان را تقاضا نموده بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين راستا آقای کلود ريموند رئیس بخش ژنو اتحاديه سنديکاهای کارگری سوئيس(CGAS ) طی پيامی حضور نمايندگان خود را در تجمع اعتراضی در ژنو اعلام کرده است.

« فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی »
ihrnena@gmail.com
انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca
hoghoghebashar@rahaeii.com انجمن مدافعین حقوق بشر و دمکراسی در ایران – فرانسه
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا : adhri1@yahoo.com
انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک : kanon253@hotmail.com
info@vzvmiran.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :
kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند
info@komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا
noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) :
yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا
demokrasi9@yahoo.comکمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران – اطریش :
mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:
کميته اتحاد برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : updi@libero.it
kupg_iran@yahoo.de کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین:
info@irantestimony.com : Irantestimony - فعالان دفاع از حقوق بشر

* تجمع اعتراضی در تاريخ 13 مارس، ساعت 14، روبروی مقر اروپائی سازمان ملل متحد در ژنو

Copyright: gooya.com 2016