سه شنبه 16 اسفند 1384

موضوع ايران در نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، گفتگو با حسين ماهوتيها، صداي آلمان

روز سيزدهم مارس، ۲۲ اسفند ماه، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست سالانه خود را در ژنو آغاز مى‌كند. فعالان حقوق بشر اميد دارند كه موضوع ايران در اين نشست به يكى از موضوعهاى اصلى تبديل شود. دويچه وله (صداى آلمان) مصاحبه‌اى داشت در اين باره با آقاى حسين ماهوتيها، هماهنگ‌كننده فعاليتهاى شبكه فعالين ايرانى حقوق بشر در اروپا و امريكاى شمالى.

آقاى حسين ماهوتيها، هفته ديگر، در روز ۱۳ مارس، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد براى شصت و دومين بار در ژنو تشكيل جلسه مى‌دهد. سازمانهاى ايرانى فعال حقوق بشر در اروپا و امريكاى شمالى چه اميدهايى در رابطه با مطرح شدن موضوع ايران در اين كميسيون دارند؟

حسين ماهوتيها: فعالين ايرانى مدافع حقوق بشر در اروپا و امريكاى شمالى همچنان كه در سال گذشته تلاش كردند اميدوارند كه در اين كميسيون نظارت دائمى سازمان ملل توسط گزارشگر ويژه دوباره برقرار شود. اين مهم ميسر نمى‌شود مگر اينكه قطعنامه‌اى در كميسيون مطرح شود و نقض حقوق بشر در ايران توسط كميسيون حقوق بشر سازمان ملل محكوم گردد كه بعد اين نظارت دائمى توسط گزارشگران ويژه امكان‌پذير بشود. بخاطر همين، تمام تلاشهايى كه ما انجام داديم و از پارسال برنامه‌ريزى كرديم تماس وسيع با نهادها و افكار عمومى كشورهاى محل زيست خودمان بوده است تا بتوانيم با پيوند خود با افكار عمومى و نهادهاى مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق اجتماعى اين فشار را بياوريم كه قطعنامه‌اى گذاشته شود در كميسيون حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ايران محكوم شود. نهادهايى كه مخالف مجازات اعدام هستند، سازمان ”به قابيل دست نزنيد!“ انجمن قلم كانادا، اتحاد سنديكاهاى سوييس حمايت كرده‌اند و نماينده‌اى براى نشست با ما خواهند فرستاد. در گردهمايى‌اى كه در ۱۳ مارس ساعت دو بعدازظهر در مقابل سازمان ملل خواهد بود، خانواده‌ها و نهادهاى بين‌المللى هم به طور نمادين در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران شهادت خواهند داد و صداى اعتراضشان را به گوش جهانيان خواهند رساند.

چه چشم‌اندازى مى‌بينيد آقاى ماهوتيها؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حسن ماهوتيها: مسلما امسال با تلاشهايى كه شده و با توجه به وضعيت وخيم حقوق بشر در ايران، خصوصا در سه چهار ماه گذشته، اميدواريم كه قطعنامه‌اى گذاشته شود و اين مهم امكان‌پذير شود. در گزارشى كه ما پارسال به سازمان ملل داده بوديم آمده بود كه به طور متوسط هر هشت ساعت يك مورد نقض حقوق بشر در ايران وجود دارد. در اين سه ماه گذشته سخن از هر شش ساعت يك بار خبر نقض حقوق بشر در ايران است. از جمله اعدام‌هايى است كه انجام مى‌شود. پس از محكوميت جمهورى اسلامى در شانزدهم دسامبر در مجمع عمومى سازمان ملل،‌ سازمان ملل متحد روى يك سرى مسائل انگشت گذاشته بود. از جمله اعدام‌ها، رعايت حقوق اقليت‌ها، رعايت حقوق مدنى و غيره. و ما مى‌بينيم كه از شانزدهم دسامبر به بعد در عرصه همه اين مسائل كه انگشت گذاشته بودند باز نقض حقوق بشر به طور وسيعى ادامه يافته است. دستگيرى فعالان نهادهاى حقوق كارگران، دراويش گنابادى قم، اعدام‌ها در ملا عام، اعدام زندانيان سياسى و اعدام افراد زير هجده سال همه ادامه پيدا كرده است. اينها مسائلى بوده كه در مورد آن جامعه جهانى اخطار داده بوده و گفته بوده كه نكنيد. و اينها ادامه مى‌دهند. بخاطر همين به نظر مى‌آيد كه امسال امكان اينكه قطعنامه‌اى گذاشته شود و محكوميت انجام گيرد بالاست. بعلاوه اينكه عملا ناظرين داخلى هم با توجه به اينكه مصونيت ندارند نمى‌توانند كار خود را انجام دهند. يعنى در اين سه سال گذشته باور بر اين بوده كه با داخلى كردن نظارت كار همان ناظران خارجى انجام شود. اما عملا مى‌بينيم با توجه به فشارى كه رويشان بوده و مصونيتى كه ندارند اين كار ميسر نبوده است.

آقاى ماهوتيها سپاسگزارم از اينكه دعوت ما را به مصاحبه پذيرفتيد.

Copyright: gooya.com 2016