سه شنبه 16 اسفند 1384

توضیحات احمد آدينه وند عضو شورای مرکزی دفترتحکیم وحدت پیرامون مصاحبه تحریفی منتشره در ایسنا و صدا و سیما

در پی انتشار مصاحبه ای به نقل از احمد آدینه وند عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در خبرگزاری ایسنا و اشاره به قسمتهایی از آن در بخش خبری 20:30 سیما، احمد آدینه وند توضیحاتی را در اختیار ادوارنیوز قرار داد که عینا منعکس می گردد:

پیرو مصاحبه ای که خبرگزاری ایسنا پیرامون سخنرانی اخیر آقایان علی افشاری و اکبر عطری اعضای پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به نقل از اینجانب انعکاس داده است نکات ذیل جهت روشنگری افکارعمومی به اطلاع می رسد:

1. متاسفانه خبرگزاری ایسنا که خود را خبرگزاری دانشجویان ایران نامیده با تحریف مصاحبه اینجانب و با هدف تخطئه جریان دانشجویی به انعکاس مطالبی خلاف واقع به نقل از اینجانب پرداخته که به دور از اخلاق رسانه ای و حرفه ای بوده است. و تاسف آورتر اینکه این مصاحبه تخیلی نیز توسط بنگاه دروغپراکنی جمهوری اسلامی در بخش خبری 20:30 سیما به صورت تحریف شده تر و وارونه تر پخش گردیده است . که نشانگر بی اخلاقی وعدم پایبندی به اصول خبررسانی ازاد از سوی رسانه های حکومتی می باشد که البته غیر از این نیز از ایشان انتظار نمی رود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

2. موضعی که اینجانب اتخاذ نمودم به این مفهوم بوده است که سخنرانی آقایان افشاری و عطری موضع شخصی خودشان بوده و در ارکان دفتر تحکیم وحدت هیچ گونه بحث و تبادل نظری در این باره صورت نگرفته است و هر گونه اظهارنظر در این خصوص به جمع بندی از سوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و اعلام رسمی آن موکول می باشد.

Copyright: gooya.com 2016