سه شنبه 23 اسفند 1384

پیام فرح پهلوی به مناسبت نوروز، ۱۳۸۵

هموطنان عزیزم!

نوروز مظهر زنده جاودانگی و زندگی نشانه بهار و تبلور شادی و شگفتن طبیعت و انسان است. نیاکان ما در طلیعهُ تاریخ و تمدن ایران باستان در سرودها و نیایش های خویش از پروردگار هستی می خواستند:

«ما را از آسیب ستمگران، رهائی بخش!
منشِ جنگ خواهان را از ما دور ساز!
و به ما، خانمانی از آشتی و آرامش و شادی
عنایت کن!»

نوروز همواره جلوه گر فرهنگ والای فروغ راستی و سازندگی، بشارت دهنده صلح، همبستگی و همزیستی همهُ مردمان است.

نوروز امسال را در شرایطی جشن می گیریم که علیرغم جنگ طلبی های خانمانسوز رژیم حاکم، به یُمن مبارزات مردم ایران و حمایت همه آزادی خواهان، افق روشنی در آسمان میهن ما پدیدار گردیده که نوید بخش تحولات اساسی و آینده ساز است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ایمان داشته باشیم که زمستان ما، با تمام پلیدی هایش خواهد گذشت و بی تردید، اتحاد و همبستگی همهُ اقوام ایرانی و احزاب سیاسی در مبارزه با ضحّاکان حاکم، راه رهائی میهن را کوتاه تر و نزدیک تر خواهد ساخت.

با چنین امیدی، نوروز همیشه پیروز را به یکایک شما هموطنان عزیزم شادباش می گویم و در سال نو، برای همگان، سلامتی، صلح و سرفرازی آرزو می کنم.

فرح پهلوی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پیام فرح پهلوی به مناسبت نوروز، ۱۳۸۵' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016