پنجشنبه 25 اسفند 1384

شوراي حقوق بشر جايگزين كميسيون حقوق بشر سازمان ملل شد، ايرنا

سازمان ملل، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۱۲/۲۵‬

نمايندگان كشورهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل روز چهارشنبه در يك فضاي احساسي كه بيشتر ناشي از مخالفت صوري آمريكا با ايجاد تشكيل شوراي حقوق بشر بود، به قطعنامه مرتبط با تشكيل اين شورا راي مثبت دادند.

شوراي حقوق بشر به اين ترتيب جايگزين كميسيون حقوق بشر مي‌شود.

اين قطعنامه در مجموع با راي مثبت ‪ ۱۷۰‬كشور تصويب شد.

آمريكا، اسرائيل، جزاير مارشال و پالائو به اين قطعنامه راي منفي دادند.

ايران، ونزوئلا و بلاروس نيز به اين قطعنامه راي ممتنع دادند. كوبا از كشورهايي بود كه به تشكيل اين شورا راي مثبت داد و باعث شگفتي سايرين شدد.

دبيركل سازمان ملل روز چهارشنبه از يان الياسون رييس مجمع‌عمومي سازمان ملل بخاطر تلاش براي تصويب اين قطعنامه تشكر كرد.

الياسون گفت: "شوراي حقوق بشر تساوي و عدم تبعيض را تضمين مي‌كند".

يك سال پيش كوفي عنان دبيركل سازمان ملل طرح جديد شوراي حقوق بشر را مطرح كرد. قرار بود تا اين شورا جايگزين كميسيون حقوق بشر شود. اين كميسيون كه با انتقاد كشورهاي بسيار روبرو شده، هر سال يك بار نشست شش هفته‌اي داشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شوراي حقوق بشر جلسات متعدد در سراسر سال خواهد داشت. تعداد اعضاي شورا ‪ ۴۷‬نفر خواهد بود. كميسيون حقوق بشر ‪ ۵۳‬عضو داشت.

طرح اوليه تشكيل اين شورا با حمايت قاطع آمريكا مواجه شد اما پس از آنكه كشورها تنها تغييرات بسيار جزيي در آن ايجاد كردند، به مخالفت با آن پرداخت.

برخي از صاحبنظران مي‌گويند اين شورا حتي با تغيير جزيي كه در طرح اوليه آن ايجاد شده، در نهايت زمينه استفاده سياسي و ابزاري برخي كشورهاي قدرتمند از موضوع ارزشمند حقوق بشر را فراهم كرده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شوراي حقوق بشر جايگزين كميسيون حقوق بشر سازمان ملل شد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016