شنبه 27 اسفند 1384

اطلاعيه حزب ملت ايران - دفتر اروپايی به مناسبت بیست و نه اسفند روز ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

پاینده ایران ای آفریدگار پاک
ترا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

حزب ملت ایران
دفتر اروپایی

«اگر ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است که بمملکت شده است باید از آن کسیکه اول این پیشنهاد را نمود سپاسگزاری گردد و آن کس شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی است که روزی در خانه جناب آقای نریمان پیشنهاد خود را ارائه داد و عده نمایند گان حاضر در جلسه آن را باتفاق آراء تصویب نمودند رحمت الله علیه در تمام مدت همکاری با اینجانب حتی یک ترک اولی هم از آن بزرگوار دیده نشد . »
دکتر محمد مصدق

در شامگاه 29 اسفند ماه 1329 خورشیدی قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور از تصویب مجلس گذشت . این پیروزی درخشان در اثر رهبری خردمندانه و درایت سیاسی دکتر مصدق پیشوای نهضت ملی ایران و پشتیبانی توده های مردم کشورمان بدست آمد .
هدف از ملی کردن صنعت نفت را نباید از دیدگاه اقتصادی مورد بررسی قرار داد . هرچند بعلت سلطه انگلستان بر منابع نفتی جنوب کشورمان سود سرشاری را عایدآن دولت و فقر فزاینده ای را نصیب ملت ایران می نمود ، ولی مهم این بود که دولت انگلستان با تسلط بر منابع نفتی ما توانسته بود پایگاه هائی در نهادهای سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، نظامی ، عشایری و مذهبی بدست آورد و از این طریق در امور میهنمان نفوذ داشته باشد تا جائی که هر حادثه و اتفاقی را مردم کوچه و بازار، به انگلیس ها نسبت می دادند .
جنبش ملی کردن صنعت نفت به رهبری بزرگ مرد تاریخ کشورمان دکتر مصدق موجب شد که دست انگلیس از روی منابع اقتصادی و دیگر نهادهای کشوری قطع گردد . بدین ترتیب ایران استقلال واقعی را بدست آورد . پیروزی ملت ایران در نبرد با استعمار موجب گردید تا ملت های آسیا و افریقا بخود آمده و علیه استعمار بپا خیزند . شهید راه آزادی دکتر حسین فاطمی در این امر مهم سهم بزرگی داشت . بهمین دلیل بود که در سحرگاه 19 آبانماه 1333 با تنی تب دار به جوخه اعدام سپرده شد تا عبرتی گردد برای رهبران جهان سومی تا بدانند ، کوچکترین اقدام علیه منافع نامشروع استعمار گران چه نتایجی برایشان خواهد داشت .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هم میهن ارجمند
بخشی از دست اندرکاران حکومتی برای بدست آوردن دل سیاستمداران ساحل نشین رودخانه تایمز در پی فرصت مناسبی هستند تا این روز مهم را از تعطیلات رسمی کشورمان حذف نمایند تا بدین وسیله خاطره این روز پرافتخار تاریخی بفراموشی سپرده شود . اکنون در آستانه سال نو قرار گرفته ایم ، باید اختلاف های عقیدتی و مسلکی را کنار گذاشته فقط به ایران بیاندیشیم ، به ایرانی که در اثر سیاست های ضد ملی و نابخردانه دست اندرکاران نظام حاکم ، در سراشیب سقوط قرار گرفته است چون ایران آزاد و مستقل همواره خطر بزرگی برای منافع نامشروع استعمار گران دیروز و نو استعمار گران امروزی در آسیا بویژه خاورمیانه بوده و خواهد بود . باید دست بدست هم دهیم و با بهره گرفتن از تجربیات یک قرن مبارزات علیه ظلم و ستم و استبداد ، با یاری هم آزادی را بدست آوریم تا در سایه آن نظام مردم سالاری در کشورمان برقرار گردد و عدالت اجتماعی همه را در برگیرد . در این صورت است که آیندگان از ما به نیکی یاد خواهند نمود .

در آستانه سال نو
درود بر روان پاک دکتر مصدق پیشوای بزرگ نهضت ملی ایران

درود بر روان پاک دکتر حسین فاطمی سردار بزرگ نهضت ملی ایران

درود بر روان پاک جانباختگان مثله شده داریوش و پروانه فروهر
ادامه دهندگان راه مصدق

درود بر روان تمامی شهدای راه آزادی ایران زمین

درود بر شیرزنان و کارگران مبارز و زندانیان سیاسی
ودانشجویان دلاور آزادیخواه


شنبه 27 /12/1384خورشیدی
دفتر اروپائی حزب ملت ایران

Copyright: gooya.com 2016