شنبه 27 اسفند 1384

يکی شدن دو کانون ايرانی در شهر آخن آلمان، پيام نوروزی کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران – آخن

پيام نوروزی کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران – آخن - آلمان

پيوستن کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران - آخن به کانون ره آورد – آخن - آلمان


آب زنيد راه را هين که نگار می رسد
مژده دهيد باغ را، بوی بهار می رسد

نوروز آمد! روز شادی، روز ديدار، روز آرزوهای نيک، روز همدلی و يگانگی.
کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران – آخن، آغاز سال ۱۳۸۵ و بهار خجسته را به هم ميهنان تبريک می گويد. اميد و آرزوی ما، سالی نيکو برای شما و ميهنمان است؛ سالی بدور از زندان و اعدام و جنگ؛ تا هر آنچه غيرانسانی و ضد حقوق اساسی بشر است با هر گام ما به عقب بنشيند و چشم انداز دلنواز بهار وطن، نمايان شود. ما در اين راه دست دوستی و يگانگی شما را صميمانه می فشاريم.
کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران – آخن در دفاع از حقوق بشر و زندانيان سياسی و عقيدتی ايران، در اوايل سال ۱۹۹۳ در شهر آخن آلمان آغاز به فعاليت کرد و در اين راه با برپايی مراسم، گردهمايی ها و برنامه های مختلف، در حد توان خود کوشيد. اينک، پس از پشت سر گذاشتن بيش از يک دهه کار و تلاش؛ اين کانون، فعاليت های آتی خود را به طور مشترک با کانون ره آورد – آخن پيش خواهد برد. به اين ترتيب ما بهار نو را با نغمه يگانگی می آغازيم.
کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران – آخن با در نظر گرفتن تغييرات جديدی که در اهداف کانون ره آورد در راستای دفاع از حقوق بشر در ايران صورت گرفته است لزومی بر ادامه فعاليت جداگانه خود نمی بيند و از اين پس تحت نام "کانون ره آورد – آخن" به فعاليت های خود ادامه خواهد داد. اين تصميم با برگزاری جلسه های مشترک با دوستان فعال در کانون ره آورد، اکنون به شکل رسمی اعلام می شود.
ما بهار را نويدبخش دوستی و نزديکی و يگانگی می دانيم؛ باشد که در راهمان متحدتر، کوشاتر و پرتوان تر عمل کنيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ضمن تبريک سال نو به همکارانمان در نهادها و انجمن هايی که بيش از يک دهه يار و ياور ما بودند؛ از آن ها می خواهيم که از اين پس با نشانی های "کانون ره آورد – آخن" که در انتهای اين اطلاعيه آمده است؛ به تماس های خود با ما ادامه دهند.
بار ديگر، چون رسم هر ساله، سال نو را با خاطر جانباختگان پاکباز آغاز می کنيم و بهار نو را به خانواده های آنان و همچنين زندانيان سياسی ايران و خانواده هایشان صميمانه شادباش می گوئيم.

نويد اميد است در باغ جان
که هرگز نماند به جای
زمستان اهريمنی
بهاران فرامی رسد
پرستيدنی
(فريدون مشيری)

نوروزتان پيروز
کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران – آخن – آلمان
نوروز ۱۳۸۵
مارس ۲۰۰۶

نشانی ها:
kanoon@rahaward.org
http://rahaward.org

Rahaward
Postfach 10 15 25
52015 Aachen
Germany

Copyright: gooya.com 2016