چهارشنبه 16 فروردین 1385

سعيد حبيبي، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت: همه نيروهاي سياسي براي دفع خطرخارجي كنارهم باشند، ايسنا

در سال جديد استقلال، عدالت وآزادي در فعاليت دانشجويان بروز بيشتري مي‌يابد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه)، درباره‌ي محور فعاليت‌هاي تشكل متبوع خود در سال جاري، اظهار داشت: آنچه قابل توصيه است حضور جدي و با شهامت در عرصه‌ي سياست خارجي و مسائل مربوط به منافع ملي و در عين حال همراهي با حركت‌ها و گروه‌هاي اجتماعي و نگاه بسيار عميق و ريشه‌يي به مسائل اجتماعي است.

«سعيد حبيبي» در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ايسنا، گفت: سال 85 با توجه به بهار نه چندان نكويي كه داشت، مساله‌ي گزارش پرونده‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت و بيانيه‌ي آن، آينده‌ي سختي را ترسيم مي‌كند. با توجه به افرادي كه در راس آمريكا هستند و اينكه آمريكا با حضور در منطقه به دنبال بسط سلطه‌ي خود و به دست آوردن بازارهاي اختصاصي است، مساله‌ي تحريم يا حمله، احتمالي است كه دور از ذهن نيست و ما هر دوي آن را در همسايگي خود در عراق تجربه كرده‌ايم.

اين فعال دانشجويي خاطر نشان كرد: به نظر مي‌رسد كليه‌ي نيروهاي سياسي اعم از دانشجويان و احزاب سياسي بهتر است در اين شرايط در كنار هم قرار بگيرند تا در مقابل اين خطر جدي ايستادگي كنند و به هر قيمتي جلوي اين دو گزينه را بگيرند چرا كه اين مساله نيازمند اتحاد و اجماع بين اين نيروهاست و به نظر مي‌رسد سال جاري ناظر به اين همكاري و اتحاد باشد.

عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه)، در ادامه گفت: اميد است همه‌ي گروه‌هاي دانشجويي داخل و خارج تحكيم با وجود تمام اختلاف‌نظرها حول اين محور گردهم بيايند و تاكيد داشته باشند كه كليه‌ي سياست‌ها به گونه‌اي باشد كه احتمال خطر را منتفي كند وگرنه هر تصميمي حتي اگر بخواهد منتهي به گزينه‌هاي يادشده شود مطمئنا با منافع ملي ما در منافات آشكار قرار مي‌گيرد و مطرود است.

وي هم‌چنين با اشاره به حركت‌هاي اخير دانشجويي در فرانسه، يادآور شد: الگويي كه اكنون در كشور فرانسه وجود دارد كه جنبش دانشجويي با همگرايي با ساير حركت‌هاي اجتماعي و اتحاديه‌هاي كارگري در مورد مسائل انضمامي و متعلق به زندگي روزمره‌ي مردم فعاليت مي‌كند، مي‌تواند بر فعاليت‌هاي دانشجويي ما نيز ارايه شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه)، گفت: تمايلات و گرايش‌هاي جنبش دانشجويي در سال جديد مطمئنا به سويي خواهد رفت كه سه عنصر و ارزش استقلال، عدالت و آزادي بروز و ظهور بيشتري در فعاليت‌ها و موضع‌گيري‌ها داشته باشد. به نظر مي‌رسد نقش دانشجويان در عرصه‌ي سياسي در سال جديد پررنگ‌تر خواهد بود و در كنار آن نيز احتمالا فشارها بر جنبش دانشجويي بيشتر مي‌شود. با توجه به رشد اين تفكر كه دانشگاه بايد نزديك به جامعه باشد به نظر مي‌رسد كه فعالان دانشجويي فعاليت بيشتري را در زمينه‌هاي اجتماعي آغاز ‌كنند.

اين فعال دانشجويي ضمن تاكيد بر اينكه «جنبش دانشجويي بايد صريح‌تر و جدي‌تر وارد مسائل هسته‌يي شود و همه‌ي جوانب آن را بررسي كند»، هم‌چنين گفت: در سياست داخلي كشور با توجه به وجود دو انتخابات خبرگان و شوراها بايد گفت اگر انتخاباتي بخواهد صورت بگيرد تنها در سايه‌ي تحقق پيش‌شرط‌هاي آن يعني معيارهاي انتخابات سالم معنا پيدا مي‌كند.

Copyright: gooya.com 2016