شنبه 9 اردیبهشت 1385

بیانیه هیات اجرائیه نهضت مقامت ملی ایران به مناسبت در گذشت مولود خانلری

نهضت مقاومت ملی ايران
بنیانگذار دکتر شاپور بختیار

National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR
founded by Chapour Bachtiar


کیست که زمانی در کار مبارزه علیه دو سیستم اختناقی گذشته و کنونی؛ چه در دوران حکومت شاه و چه در دوران سیاه جمهوری اسلامی، فعال یوده باشد و مولود خانلری را نشناسد. این مبارز ثابت قدم در راه دمکراسی ، استقلال و عدالت اجتماعی هیچگاه در طول حیات خود از این اصول منحرف نشد و تا آن زمانی که توان جسمی و روحی به وی اجازه داد، لحظه ای از مبارزه در این راه از پای ننشست.

مولود خانلری که در دوران قبل از پیروزی فتنه خمینی یکی از پایه گذاران و فعالین جامعه دفاع از حقوق بشر و پیشیرد آن در پاریس بود، بسهم خود کوشش نمود به عنوان یک عنصر چپ مستقل، عقاید سیاسی مختلف را در این مجمع گرد هم آورد و مهمترین مشکل آن روز (و امروز) جامعه ما را که احترام نگذاشتن به حقوق بشر توسط مستبدین حاکم بود، برجسته سازد.

مولود بر خلاف بسیاری از همرهان چپ خود که با پیدا شدن خمینی شیفته و مرعوب او شدند و برخی از آنها هنوز نیز خود را از اسارت انقلاب وی رها نساخته اند، خیلی زود از حزب توده جدا شد و با گرایش به مصدق و نهضت ملی ایران راه خود را، البته یا تاکید مبارزه بر عدالت اجتماعی، در کادر این نهضت ادامه داد.

مولود جزو آن معدود کسانی بود که با وجود چنین گذشته ای تحت تاثیر درایت، شجاعت و دور اندیشی دکتر بختیار در دوران سی و هفت روزه حکومتش، پس از آمدن وی به پاریس بدون کوچکترین تردیدی با صداقت کامل یه وی پیوست و این پیوند را پس ازقتل دکتر بختیار و تازمانیکه حافظه او یاری می داد هیچگاه قطع ننمود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

چه در دورانی که مسئولیت هیات رییسه شورا را به عهده داشت و چه در زمانیکه در سمت عضو هیات اجرائیه نهضت فعالیت مینمود، همواره تاکید می کرد که تنوع و تکثر عقاید و بینش های مختلف در ارگانهای رهبری این سازمان و آن یکی از دست آوردهای مهم این مجموعه است و اکنون که بعد از دوران درخشان رهبری مصدق در نهضت ملی ، بار دیگر ممکن شده است که عناصری با افقهای فکری مختلف و تجارب گوناگون گرد دکتر بختیار جمع شوند، باید از این فرصت استفاده کنیم تا دمکراسی که فقدان آن در بین نخبگان فاجعه خمینی را بوجود آورد، استقرار یابد.

برای ما اعضا و هواداران این سازمان نام مولود خانلری یاد آور فعالیت های موثر او چه در سطح رهبری و چه در بدنه سازمان میباشد. وی در تاسیس نهضت مقاومت ایران و تدوین برنامه های آن نقش به سزائی داشت.وتوانست با کوششی خستگی ناپذیر در ساختن بنائی سهیم باشد که بعد از 26 سال همچنان پا برجاست .
یاد او گرامی باد

ایران هرگز نخواهد مرد
هیات اجرائیه نهضت مقاومت ملی ایران
اردیبهست 1384 برابربا آوریل 2006
http://www.namir.info
http://www.melliun.org/nehzatm.htm

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیانیه هیات اجرائیه نهضت مقامت ملی ایران به مناسبت در گذشت مولود خانلری' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016