سه شنبه 26 اردیبهشت 1385

متن کامل بیانیه اتحادیه اروپا در باره ایران، بی بی سی

شورای روابط خارجی اتحاديه اروپا در پی جلسه روز 15 مه در بروکسل که با شرکت وزيران خارجه بيست و پنج کشورعضو اين اتحاديه تشکيل شد بيانيه ای حاوی نظرات خود در باره بحران هسته ای و روابط با ايران صادر کرد.
شورای روابط خارجی اتحاديه اروپا نتايج مذاکرات اين اجلاس را به شرح زير اعلام می دارد:


1 - شورا گزارش مورخ 28 آوريل مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی را مورد توجه قرار داد. دولت ايران به درخواست شورای حکام آژانس و شورای امنيت ملل متحد عمل نکرده و همچنين از همکاری فعالانه با آژانس به منظور روشن ساختن سئوالات باقی مانده از جمله در مورد ابعاد نظامی (برنامه های هسته ای اين کشور) خودداری ورزيده است.
2 - شورا از خودداری دولت ايران از اقداماتی که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت ضروری تشخيص داده اند و همچنين تهديدات اين کشور به ادامه اين روش ابراز تاسف عميق می کند. شورا از دولت ايران می خواهد به طور کامل با آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری کند، تمامی فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم، از جمله در زمينه تحقيق و توسعه، و نيز برنامه ساخت رآکتور آب سنگين را به حالت تعليق در آورد تا شرايطی پديد آيد که موجب از سرگيری مذاکرات (برای حل مساله هسته ای اين کشور) شود. اتحاديه اروپا به طور کامل از اقدامات شورای امنيت برای اجباری کردن اين خواست خود حمايت می کند.
3 - شورا حق ايران در استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آميز در انطباق با تعهدات اين کشور در چارچوب پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای را مورد تاييد قرار می دهد. بر اساس پيشنهادهای مورخ ماه اوت سال 2005 که در جمع بندی اين شورا در فوريه سال 2006 مورد تاييد قرار گرفت، اتحاديه اروپا آماده است به ايران در توسعه و تکميل يک برنامه هسته ای غير نظامی امن، پايدار و قابل اعتماد از لحاظ انطباق با عدم گسترش تسليحات اتمی حمايت می کند با اين شرط که در اين زمينه، نگرانی های جامعه بين المللی به طور کامل مورد توجه قرار گيرد و اطمينان لازم نسبت به اهداف ايران حاصل آيد. اتحاديه اروپا اميدوار است که ايران از پذيرش اين پيشنهاد خودداری نکند.
4 - همزمان، اتحاديه اروپا مصمم به صيانت از کارآيی نظام چند جانبه جلوگيری از گسترش تسليحات هسته ای است. شورای روابط خارجی بر اهميت نظارت هر چه دقيقتر بر به کارگيری سازوکار نظارت بر صادرات مواد هسته ای تاکيد دارد به نحوی که از انتقال کالاها، فناوری و موادی که بتواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در برنامه های شکاف هسته ای و موشکی به کار رود جلوگيری به عمل آيد.
5 - شورا نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران، که با معيارهای جهانی و تعهدات مشخص ايران مغايرت دارد، عميقا ابراز نگرانی می کند. شورا در مورد افزايش موارد اعدام، بازداشت های خودسرانه، گسترش محدوديت در دسترسی به اطلاعات، افزايش موارد تعدی به حق آزادی بيان و مذهب به خصوص در مورد جوامع صوفی و بهايی، و همچنين ارعاب فعالان مدافع حقوق بشر، حقوقدانان و گروه های اقليت نگرانی خود را ابراز می دارد. شورا جدا در مورد بازداشت دکتر رامين جهانبگلو، فيلسوف ايرانی، نگران است. شورا از دولت ايران می خواد تا از تنبيه شهروندان ايرانی به دليل تماس آنان با اروپاييان، از جمله سفارتخانه ها، دانشگاه های و نهادهای فرهنگی اروپايی خودداری ورزد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

6 - شورا همچنان نسبت به يافتن راه حلی ديپلماتيک (برای بحران کنونی) متعهد است. اتحاديه اروپا مايل است امکان گسترش روابط با ايران بر اساس حس اعتماد و همکاری دو جانبه فراهم آيد. گزينه ديگر در برابر ايران انتخاب انزوای بيشتر است. بنابراين، شورا از دولت ايران می خواهد به گونه ای مبرم و فوری به اتخاذ تصميات لازم برای توسعه چنين روابطی با اتحاديه اروپا و جامعه بين المللی مبادرت ورزد. شورا همچنين انتظار دارد ايران به تامين ثبات منطقه ای کمک کند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متن کامل بیانیه اتحادیه اروپا در باره ایران، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016