چهارشنبه 3 خرداد 1385

محدوديت توزيع روزنامه هاي اصلاح طلب در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

خبرنامه گويا - با دستور مدير كل روابط عمومي وبين الملل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، خريد روزنامه‌هاي شرق و اعتماد ملي در اين وزارتخانه ممنوع شد.
محسن احمدي كه يكي از نيروهاي تندرو طيف اصولگراست از ابتداي سال جاري اعلام كرده بود كه هر مدير در وزارتخانه رفاه حداكثر مي‌تواند 5 روزنامه را به صورت روزانه دريافت و مطالعه كند و از آنجا كه اكثر مديران اين وزارتخانه از نيروهاي تحصيل‌كرده و كارشناس هستند، اكثريت آنان تقاضاي مطالعه روزنامه‌هاي اصلاح طلب و به ويژه روزنامه‌هاي شرق و اعتماد ملي را داشتند.
به اين ترتيب محسن احمدي كه يكي از اعضاي هفت‌گانه كميته مردان تبليغاتي شوراي هماهنگي در جريان انتخابات اخير رياست جمهوري بوده و گفته مي شود با سفارش نزديكان احمدي نژاد و با وجود مخالفت وزير رفاه به سمت مدير كل روابط عمومي و مشاور وزير منصوب شده اكنون در بخشنامه اي دستور داده است تا در كل مجموعه وزارت رفاه فقط دو روزنامه كيهان و ايران خريداري و بين مديران توزيع شود.
همچنين وي با توزيع روزنامه جوان (ارگان وابسته به سپاه پاسداران) در اين وزارتخانه به بهانه دريافت رايگان اين روزنامه، تلاش مضاعفي را براي تنگ كردن حلقه اطلاع‌رساني رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و سركوب عطش مديران متخصص اين وزارتخانه آغاز كرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين اقدامات در حالي صورت مي‌گيرد كه گفته مي‌شود مهندس كاظمي وزير رفاه و تأمين اجتماعي يكي از مديران تكنوكرات و مخالف تندروي است؛ اما به دليل ارتباط نزديك احمدي با مردان دولت، كاظمي توان بركناري وي را ندارد.
در حال حاضر با توقيف روزنامه ايران تنها دو روزنامه كيهان و جوان در اين وزارتخانه توزيع مي شود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محدوديت توزيع روزنامه هاي اصلاح طلب در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016