پنجشنبه 11 خرداد 1385

نتایج انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار شد. ۲۷۲۴ تن از دانشجویان در این انتخابات شرکت کردند.نفرات برگزیده از میان ۱۴ کاندیدا به شرح زیر می باشد.

۱)علی صابری ۱۴۲۰ رای

۲) علی عزیزی ۱۳۸۳ رای

۳)سمیه میرآشه ۱۳۷۴ رای

۴)علیرضا قره گوزلو ۱۲۴۴ رای

۵)احسان منصوری ۱۲۱۹ رای

۶)مهدی سعیدی پور ۹۲۶ رای

۷) سهیل ضیایی ۸۲۴ رای

به عنوان اعضا اصلی شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و

مصطفی غفوری ۷۸۸ رای

عباس حکیم زاده ۷۳۴ رای

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به عنوان اعضا علی البدل شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر انتخاب شدند.

لازم به ذکر است میزان مشارکت دانشجویان در این انتخابات در چند سال اخیر بی سابقه بوده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نتایج انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016