چهارشنبه 10 خرداد 1385

دانشگاه زندان نخواهد شد! بیانیه تحلیلی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در مورد وقایع اخیر دانشگاه ها و بازداشت قاجار و توانچه

در ۲ هفته گذشته بار دیگر شاهد خیزش دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور در اعتراض به حاکم شدن فضای پادگانی در دانشگاهها و موج وسیع برخورد با نهادهای مدنی مستقل حاضر در آن و به ویژه انجمن های اسلامی دانشجویان بودیم. اقتدارگرایان سرمست از باده قدرت که به خیال خام خود شعله های آزادیخواهی و تحول طلبی را رو به خاموشی می یافتند در اقدامی نابخردانه به قلع و قمع فعالین دانشجویی و به اضمحلال کشانیدن انجمن های اسلامی دانشجویان از طریق جلوگیری کردن از برگزاری انتخابات آزاد آنها برآمدند تا به سودایشان برای خشکانیدن ریشه های این درخت تناور و بالنده که اکنون بیش از نیم قرن از بنیانگذاریشان می گذرد و در طی این سالها همواره مدافع عقلانیت و آزادی بوده است جامه عمل بپوشانند.

از سوی دیگر دامنه تعرضات به جامعه دانشگاهی تنها به دانشجویان نیز محدود نمانده و دامن اساتید محترم و موجه دانشگاه را نیز گرفت تا تیر کین تاریک اندیشان پس از دستگیری دکتر رامین جهانبگلو استاد دانشگاه، حکم به اخراج محترمانه جمعی دیگر از اساتید از دانشگاهها دهد.بدین گونه بود که عمق عداوت اقتدارگرایان با جامعه دانشگاهی کشور که سرمایه اصلی آینده ایران آزاد است بیش از پیش آشکار شد و کوس رسوایی ادعای علم گرایی کاذبشان که گوش فلک را کر کرده بود به صدا در آید.

اما همچون همیشه و از آنجا که منطق ایدئولوژیک و واقعیت گریز تمامیت خواهان مانع از فهم بديهیات توسط آنان می شود این بار نیز طراحان گوش به فرمان حلقه زور و تزویر در برآورد پاسخ جامعه دانشگاهی و فرزندان ملت در دانشگاهها راه به خطا برد و آنچه آنان تیر خلاص بر پیکر جامعه آزادیخواه می پنداشتند مایه قوام و اتحاد دانشجویان و اساتید در برابر زورگویی و استیلاطلبی نابخردان آزادی ستیز شد.

از سوی دیگر سناریو نویسان اقتدارگرایی در فاز رسانه ای خود در اقدامی نخ نما شده آگاهانه کوشیدند تا با استفاده از فضای اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز شکل گرفته اعتراضات دانشجویان و مطالبه خواسته های به حق شهروندی از سوی ایشان را به سرنخ!های مختلف متصل بخوانند و فرزندان پاک ایران زمین را که جز به آزادی و توسعه کشور نمی اندیشند عامل خواسته و ناخواسته بیگانه بنامند تا با پاک کردن صورت مسئله و حاکم کردن فضای ترس، هم دانشجویان را از پیگیری مطالباتشان برحذر دارند و هم فضای لازم برای برخورد با آنان را فراهم آورند. گویی اینان هیچگاه به حکم عقل و تجربه گدشته خود نیز رجوع نمی کنند تا دریابند این گونه پروژه های نخ نما دردی از آنان دوا نمی کند و مساله اصلی که همانا به رسمیت شناخته شدن حقوق انسانی شهروندان ایرانیست همچنان مایه شکل گیری تلاش های مدنی دیگری در راه ایجاد دموکراسی و احقاق حقوق بشر در ایران خواهد شد. برخورد با تشکلها و فعالین مدنی شناسنامه دار و پرسابقه و به خاموشی کشاندن فعالین مدنی با اتهام زنی های گسترده و عامل بیگانه خواندن آنان ممکن است در نظر اقتدارگرایان به معنای به پایان بردن اعتراضات و رسیدن به ساحل امن و سلامت باشد اما همانگونه که واقعیت های مشهود و وقایع هفته های اخیر به خوبی گواهی می دهند در عمل نتیجه عکس به بار خواهند آورد. هرچند دانشجویان هیچگاه اجازه تسلط این نگاه امنیتی بر ارکان دانشگاهها به منظور نابودی نهادهای مستقل دانشجویی و نیز به سکون و رخوت کشیدن قشر دانشگاهی را نخواهند داد اما بد نیست تئورسین های خشونت و انسداد نیز نیم نگاهی به حاصل پروژه های خویش بیاندازند تا دریابند انسداد منافد تنفسی و حیاتی جامعه برای جلوگیری از ابراز خواسته ها و مطالبات آزادیخواهانه جامعه از کانال تشکل های مدنی و فعالین دموکراسی خواه به از بین رفتن این مطالبات منجر نمی شود و این مطالبات سرانجام از مکانی دیگر بروز خواهند کرد. به تعویق انداختن این خواسته ها و نسبت دادن آنان به توطئه بیگانگان تنها به انباشته شدن بیش از پیش مطالبات اجتماعی و امکان شکل گیری انفجارهای اجتماعی برای بروز آنان منجر خواهد شد.

انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک به عنوان نهادی پرسابقه، خوشنام و پیشگام در طرح مطالبات تحول طلبانه و آزادیخواهانه دانشجویان، اساتید و در معیاری عام تر شهروندان ایرانی برای داشتن زندگی توام با کرامت انسانی، جامعه ای توسعه یافته و حاکمیتی دموکراتیک و مطیع در برابر خواست مردم در سالهای گذشته همواره مورد هجوم و حمله طراحان پروژه های امنیتی اقتدارگرایان و عمال و سربازانشان در سطح دانشگاهها بوده است. گاه که فرصت یافته اند با بهانه قرار دادن موضوعات مختلف ندای وا اسلاما سر داده اند و پروژه زمین گیر کردن آن در درون دانشگاه را وجهه همت حق ستیزانه شان قرار داده اند و گاه که احساس ناتوانی از پیش بردن پروژه برخورد از درون دانشگاه به واسطه عمال قدم به مزدشان کرده اند خود مستقیم وارد عمل شده و به دستگیری و برخورد با فعالین انجمن اسلامی پرداخته اند که تعداد زیادی از اعضای انجمن طعم اینگونه برخوردها را در مقاطع مختلف چشیده اند و تاوان دفاع شجاعانه شان از آزادی را با روزهایی از عمر خویش پرداخته اند. اما آنچه در نزدیک به نیم قرن گدشته و به خصوص در ۱۰ سال گذشته مانع از به ثمر نشستن طرح های دشمنان آزادی و دموکراسی برای به تعطیلی کشاندن انجمن اسلامی پلی تکنیک شده است و ضامن حفظ و بقای آن بوده همانا وابستگی انجمن به دانشجویان و حمایت بی دریغ آنان از نمایندگان منتخبشان در این نهاد برای دفاع از خواسته های سیاسی، صنفی و فرهنگشیان بوده است. این حضور و پشتوانه گرانمایه که برخواسته از حس اعتماد و دوستی دانشجویان با فعالین انجمن و فضای فعال و پویای پلی تکنیک تهران است صد البته بسیار بر اربابان زور و تزویر و سربازانشان در دانشگاهها گران آمده است و می آید.از این رو بر آن شدند تا با جدا کردن بدنه فعال دانشجویی پلی تکنیک از انجمن اسلامی و زیر سوال بردن انتخابات آزاد آن از طریق جوسازی، غوغا سالاری و هماهنگی با نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه و به عملگی شبه نظامیان ساکن در داخل دانشگاه امر اربابانشان را لبیک گویند. اینان که کار سرکوب در فضای عمومی سیاسی و اجتماعی ایران را به واسطه برخوردها و تحولات اخیر تمام شده می پندارند بر آن شده اند تا راه را بر ریشه کن کردن این درخت تناور بگشایند و عقده سالهای طولانی ایستادگی در برابر اندیشه های غیرانسانیشان را از انجمن پلی تکنیک بستانند. غافل از آنکه همان دانشجویانی که هر سال با رای خود نمایندگانشان را در انجمن اسلامی انتخاب می کنند و مهر مشروعیت بر فعالیت های آنان می کوبند هر زمان که کیان آزادی و استقلال دانشگاه به خطر افتد به پا خواهند خواست.ایستادگی مدنی دانشجویان پلی تکنیک در حوادث هفته گذشته در برابر زیاده خواهی اصحاب خشونت و انحصار طلبان، شبه نظامیان و افراد غیر دانشگاهی مدعی تصمیم گیری برای دانشگاه گواه خوبی بر این مدعاست.آری در هفته ای که گذشت جامعه دانشگاهی پلی تکنیک در کنار سایر دانشگاهیان و دانشجویانی که برای حفظ کیان آزادی و استقلال دانشگاهها می کوشند خطاب به خشونت طلبان و آزادی ستیزان عقل گریز فریاد زند:


ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست عرض خود می بری و زحمت ما می داری


هنگامی که طراحان پروژه به اضمحلال کشاندن انجمن اسلامی دانشجویان بر خلاف انتظار خود با ایستادگی قاطبه دانشجویان و شکست طرح خود مواجه شدند مستقیما وارد عمل شده و کوشیدند با دستگیری یاشار قاجار دبیر انجمن اسلامی دانشجویان به تاوان ایستادگی برای برگزاری انتخابات آزاد و مقاومت در برابر شبه نظامیان، اعضای انجمن اسلامی را از برگزاری انتخابات منصرف کنند تا با سپری شدن روزهای پایانی سال تحصیلی و عدم برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان نفسی به راحتی برآورند. طرحی که با تدبیر و شجاعت همه دانشجویان پلی تکنیک که به یاری انجمن شتافته بودند بار دیگر به شکست انجامید و انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان همانند همیشه پرشور و با حضور پررنگ دانشجویان برگزار شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک ضمن تشکر صمیمانه از تمام دانشجویان فهیم و آگاه پلی تکنیک برای حضور هوشمندانه و ایستادگی مدنی قابل تحسینشان در جریان انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان اعلام می کند همراه با تمامی دانشجویان پلی تکنیک و سایر دانشگاههای کشور در کنار یاران دبستانی در بندمان ایستاده و با تمام توان پیگیر آزادی آنان و به ويژه یار و همراه عزیزمان یاشار قاجار دبیر محترم انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر و نیز سایر اعضا و دانشجویان زندانی آقایان عابد توانچه، پویا حببیب اللهی و … خواهیم بود.و نیز به تمامی آنان که در اندیشه خام ریشه کن کردن نهال آزادیخواهی در میان ایرانیان و به ویژه دانشجویان هستند و برای برخورد با مدافعان دموکراسی،آزادی و حقوق بشر توطئه چینی می کنند هشدار می دهیم که از بازی نخ نما پرونده سازی برای فعالین دانشجویی و سیاسی دست بردارند و پیش از آنکه گذر زمان بر باد بودن بنیاد اراده آزادی ستیزی را به رخشان بکشد و انفجار مطالبات معوقه جامعه آنان را به خود آورد ، به خود آیند و بیش از این در برابر خواست ایرانیان برای زندگی در میهنی آزاد،دموکراتیک و توسعه گرا نایستند.

تا زمیخانه و می نام و نشان خواهد بود سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود
حلقه پیر مغان از ازلم درگوش است بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود

Copyright: gooya.com 2016