پنجشنبه 11 خرداد 1385

"صبح صادق"، ارگان سپاه: صحنه گردانان اغتشاشات اخير در دانشگاه ها، اعضاي طيف ماركسيست دفتر تحكيم هستند، آفتاب

آفتاب: نشریه ارگان سپاه پاسداران در تحلیلی از حوادث اخیر دانشگاهها نوشت:«صحنه گردانان اغتشاشات اخير در دانشگاه هاي اميركبير و تهران، اعضاي طيف ماركسيست دفتر تحكيم هستند». به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب، نشریه «صبح صادق» توضیح داد:«سعيد حبيبي عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم (طيف علامه) ، عابد توانچه عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير و مرتضي اصلاحچي دبير انجمن اسلامي دانشگاه علامه كه هر سه رسما خود را ماركسيست مي خوانند، از سردمداران اغتشاشات اخير در دانشگاه هاي تهران و امير كبير مي باشند».

ارگان سپاه افزود:«اين افراد با اينكه دانشجوي دانشگاه تهران نيستند هفته گذشته با حضور در كوي دانشگاه تهران و همچنين با حضور در پرديس مركزي اين دانشگاه، هدايت اغتشاشات غيرقانوني را بر عهده داشتند».

این نشریه افزود:«امين بزرگيان از عناصر وابسته به محسن سازگارا و مجتبي بيات و نيكو نسبتي از ديگر اعضاي دفتر تحكيم علامه نقش موثري در اغتشاشات اخير در كوي و دانشگاه تهران داشته اند. آرمين سلماسي، علي عزيزي، علي صابري و توحيد علي اشرفي از ديگر عاملان ناآرمي ها در دانشگاه اميركبير بوده اند».

ارگان سپاه خبر خود را به اظهارات «حسام الدين علامه» دبير تشكيلات انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي منتسب کرده که به نوشته این نشریه،گفته:«دست هاي پشت پرده اي وجود دارد كه به طور مشخص منشا و منبع اين نابساماني ها را در دفتر تحكيم وحدت طيف علامه بايد ديد».

وی افزود:«اعضاي تحكيم علامه در بيانيه ها و منش هاي خود طي سه سال گذشته اثبات كرده اند كه منتظرند تا به هر بهانه اي، سوءاستفاده خودشان را بكنند و فضاي كشور را ملتهب بكنند. از اين رو، مي بينيم كه اعتراض مدني و بحق مردم آذري زبان و اعتراض بحق دانشجويان بر سر مسئله حفظ حرمتشان در فضاي دانشگاه و اعتراضشان به مسائل صنفي، توسط اين عده خاص كه خواهان ايجاد آشوب و بلوا در كشور هستند و اينچنين مي خواهند به اربابان آمريكايي خود چراغ سبز نشان بدهند، به ورطه انحراف و افراط كشيده مي شود».

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

علامه افزود: «ما در طول سه سال گذشته بارها و بارها شاهد بوديم كه مجتبي بيات،قائم مقام تشكيلات دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه)، دانشگاه را به آتش كشيده و به آشوب كشيد، اما هيچ گاه مسئولان دانشگاهي با ايشان برخورد نكرده اند».

Copyright: gooya.com 2016