یکشنبه 18 بهمن 1383

اطلاعيه روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت در حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي زندان رجايي شهر

اعتصاب غذاي شش تن از زندانيان سياسي زندان رجايي شهر در اعتراض به نقض ابتدايي ترين حقوقشان يعني نگداری در بندی مجزا از مجرمين عادي ، بار ديگر واقعيت تلخ شرايط حاکم بر زندگي زندانيان سياسي در ايران را بر همگان يادآوري کرد. يادآوري شرايط دشوار و غير انساني کساني که صرفا به دليل بيان عقايد و دفاع از حقوق هموطنانشان در داشتن زندگي انساني و آزاد اکنون بهترين روزهاي عمرشان را در غيرانساني ترين شرايط طي مي کنند در حاليکه تشنگان قدرت بي توجه به اين موضوع و با به فراموشي سپردن شعارهاي زيباي آزاديخواهانه اکنون آشکارا تنها به تسخير خانه هاي قدرت مي انديشند واقعيتي است که دل هر شهروند آزاديخواه و انسان دوست ايراني را به درد مي آورد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين شرايط وظيفه تمامي گروههاي سياسي مدعی دفاع از حقوق بشر و نيز شهروندان انسان دوست ايرانيست که نداي مظلوميت هموطنان دربندشان را که سوداي آزادي و آباداني اين ملک را در سر دارند به گوش ايرانيان و جهانيان برسانند. دفتر تحکيم وحدت ضمن اعلام حمايت از حرکت زندانيان سياسي زندان رجايي شهر کرج و آرزوي آزادي هر چه سريعتر آنان ، خواهان بهبود فوري شرايط تمامي زندانيان سياسي دربند در ايران و رعايت حداقل حقوق آنان از سوي قوه قضاييه و نيز پی گيری اين موضوع از سوی سازمان های مدافع حقوق بشر است.
به اميد بردميدن آفتاب بلند آزادي و حقوق يشر بر آسمان ايران.

روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17980

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت در حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي زندان رجايي شهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016