یکشنبه 28 فروردین 1384

متن نامه رضا دلبري، مسوول روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت به روزنامه شرق

مدير مسوول محترم روزنامه وزين شرق:

با سلام:
پيرو درج آگهي تبليغاتي با عنوان "اولين کنگره راهبردي انتخاباتي دفتر تحکيم وحدت : جنبش دانشجويي ، همبستگي عمومي ، انتخاب ملي" در شماره پنج شنبه مورخ 25 فروردين 84 آن جريده محترم ، ضمن تکذيب برگزاري اين کنگره توسط دفتر تحکيم وحدت، بدين وسيله توضيحات زير براي جلوگيري از سو استفاده از نام و عنوان دفترتحکيم و شفاف شدن موضع کلي اين تشکل در مورد انتخابات رياست جمهوري ارسال مي گردد. خواهشمند است نسبت به درج اين توضيحات در همان صفحه روزنامه شرق اقدام فرماييد.

1- همان گونه که مطلعيد ، دفتر تحکيم وحدت ، اتحاديه اي متشکل از انجمن هاي اسلامي دانشجويان است که به عنوان نهادهاي دانشجويي مشروعيت خود را تنها از راي مستقيم دانشجويان در دانشگاه ها اخذ مي کنند و اعضاي آن در کليه ارکان (شوراي عمومي و شوراي مرکزي) به عنوان منتخبين دانشجويان سراسر کشور و به نمايندگي از آنان به فعاليت مي پردازند. لذا نسبت دادن مواضع و برنامه هاي دروغين و مجعول به اين تشکل ظلم بزرگي در حق تمامي دانشجويان کشور خواهدبود. مورد اخير(آگهي تبليغاتي مجعول در رابطه با انتخابات رياست جمهوري) با غصب نام و عنوان دفتر تحکيم وحدت به نفع جمعي که هيچ نسبتي با فضاي دانشگاهي و خواسته هاي دانشجويان ندارند و تنها به عنوان عمله بي چون و چراي مراجع قدرت ايفا نقش مي کنند نيز در راستاي پروژه ساخت و جاي گزيني جريانات مجعول غيردانشجويي به جاي جريان اصيل و مستقل دانشجويي حاضر در دانشگاهها و به خصوص دفتر تحکيم وحدت قابل ارزيابي است. هدف از اعلام برنامه هاي ساختگي و کذب نظير برگزاري کنگره به اصطلاح راهبردي انتخاباتي از سوي دفتر تحکيم بي آنکه هيچ يک از ارکان آن تصميمي در اين خصوص اتخاذ کرده باشند را بايد به خواست افراد و گروههاي قدرت که تاب تحمل استقلال و آزاديخواهي مجموعه انجمن هاي اسلامي دانشجويان را ندارند مربوط دانست.

2- موضع دفتر تحکيم وحدت در رابطه با انتخابات رياست جمهوري همان گونه که بارها در مواضع رسمي آن اعلام شده و با توجه به استراتژي دوري از قدرت، اجتناب از ورود به عرصه منازعات کسب قدرت و در مقابل طرح مطالبات و خواسته هاي واقعي دانشجويان و مردم است. در اين راستا دفتر تحکيم وحدت دو اصل اساسي "تاثير گذاري" و "آزادي" انتخابات را پيش شرط معنادار و دموکراتيک بودن رقابت هاي انتخاباتي مي داند و معتقد است شرکت در انتخاباتي که از يک سو امکان حضور نمايندگان لايه هاي فکري و اجتماعي گوناگون در آن منتفي است و از سوي ديگر پيش برد برنامه هاي فرد منتخب در راستاي خواست مردم در مواجهه با مراجع قدرت غيردموکراتيک و موانع متصلب موجود ممکن نيست، محلي از اعراب ندارد و در سرنوشت مردم تاثيري نخواهد داشت و تنها به معناي مشروعيت بخشي به نقض حقوق مردم خواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

3- با توجه به موارد فوق ، ساخت و انتشار اخبار مجعول به منظور ضربه زدن به اعتبار نهادهاي دانشجويي با ابزار مبهم کردن فضاي اطلاع رساني صورت مي گيرد و آگهي مورد اشاره در روزنامه شرق نيز در همين راستا قابل ارزيابي است. لذا انتظار بر آن بود که آن روزنامه محترم که مشي خود را اطلاع رساني صحيح و سالم از فضاي سياسي کشور اعلام کرده است، در چاپ آگهي مزبور با حساسيت و تعهدي متناسب با اهداف اعلام شده خود عمل مي کرد و جلوگيري از تحريف آشکار و برنامه ريزي شده واقعيت را بر چاپ يک آگهي تبليغاتي ارجح مي شمرد. اميدواريم روزنامه وزين شرق از اين پس با دقت و حساسيت مضاعف در پوشش اخبار صحيح دانشگاهها ، ياريگر جنبش دانشجويي در برابر جريان سازي هاي دروغين باشد .

با تشکر
رضا دلبري
مسوول روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21192

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متن نامه رضا دلبري، مسوول روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت به روزنامه شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016