دوشنبه 29 فروردین 1384

عضو سابق شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت بازداشت شد، ايلنا

همسر سعيد حبيبي؛ عضو سابق شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، گفت: همسرم بعد از ايراد سخنراني در روز 16 آذر در دانشگاه علوم پزشكي زنجان به اتهام "تشويش اذهان عمومي", "اقدام عليه امنيت ملي" و تحريك به براندازي نظام" به دادگاه زنجان احضار شد.

18042005-ff-02.jpg

پروانه وحيدمنش در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: همسرم بعد از سخنراني از سوي دادگاه زنجان احضار شد و چندين جلسه نيز در دادگاه تاكنون حضور يافته است، ولي جلساتي كه تا به حال برگزار شده، در مرحله تحقيقات مقدماتي است و پرونده هنوز به دادگاه ارجاع نشده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: حبيبي طي تماس تلفني در هفته گذشته، قرار شد به زنجان برود كه پس از مراجعه به اين شهر، بازداشت شد و من هيچ خبري تا اين ساعت از ايشان ندارم.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21238

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عضو سابق شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت بازداشت شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016