یکشنبه 12 تیر 1384

باز هم ادامه داستان عکس گروگانگيری، وبلاگ حسن سربخشيان

Hajaariyan.jpg

اينکه شناسايی يک نفر در عکسی بعلت تشابه در قيافه تکذيب شود نصف راه است و نصف ديگر آن کيستی آن فرد است.
اينبار گره کار توسط سعيد حجاريان گشوده شد وی فرد مذکور را تقی محمدی نام برده و گفت بعدها در ارتباط با بمب گذاری نخست وزيری دستگير و در زندان اوين خود را حلق آويز نمود. حجاريان همچنين درگير بودن محمود احمدی نژاد را در جريان گروگانگيری رد کرد.
نکته جالب برای من اين بود که حجاريان در اولين نگاه به عکس تمام افراد عکس را شناسايی کرد و البته بنابه مصالحی نام دو نفر از آنها را نگفت. نفر سمت چپ را ذاکر ناميد و افزود در سال ۶۲ يا ۶۳ در جبهه شهيد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

01072005-ff-02.gif

عکس از بايگاني خبرنامه گويا و سايت رسمي احمدي نژاد

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'باز هم ادامه داستان عکس گروگانگيری، وبلاگ حسن سربخشيان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016