چهارشنبه 22 تیر 1384

بيانيه دفتر تحکيم وحدت در خصوص تجمع دفاع از اکبر گنجي در مقابل دانشگاه تهران

اعتصاب غذاي اکبر گنجي ، روزنامه نگار و روشن فکر شجاع دربند ايراني که اکنون با شجاعت مدني خويش در پس ديوارهاي بلند زندان اوبن يک تنه در برابر اقتدارگرايان قد علم کرده و پوشالي بودن اين اقتدار را برهمگان عيان نموده است و تاوان اين ايستادگي را با محروم شدن از بديهي ترين حقوق انساني خود پرداخته و سلامتي خود را وقف مبارزه در راه آزادي و دموکراسي نموده است ، اين روزها مشغله اصلي تمامي فعالين مدني و نيروهايي است که به دور از شعارپردازي هاي کاذب و کلي گويانه به دفاع از حقوق مدني ايرانيان مي انديشند. پس از گذشت مدت زماني قريب به يک ماه از آغاز اعتصاب غذاي اکبر گنجي در اعتراض به محروم شدن از تمامي حقوق مدني اش در زندان از قبيل حق ديدار آزادانه با وکيل،حق ديدار و تماس تلفني با اعضاي خانواده ، حق برخورداري از معالجات پزشکي در خارج از زندان و اساسا ادامه حبس ناجوانمردانه و مغاير با قوانين حقوق بشري اين کوشنده راه آزادي ايران ، دفتر تحکيم وحدت در ادامه فعاليت هاي خود در اعتراض به حبس گنجي ، به همراه چند نهاد مدني ديگر وظيفه خود دانست تا با برگزاري تجمعي اعتراض آميز همراهي خود را با خواسته هاي به حق گنجي اعلام کند و خواستار آزادي وي و تمامي آنان که به جرم آزادانديشي و نقد منابع قدرت غير دموکراتيک در زندان به سر مي برند گردد و افکارعمومي و شهروندان آزادي خواه را از آنچه بر شجاع ترين روشنفکران ايراني مي رود آگاه نمايد.

در پي اعلام برگزاري اين تجمع در بعد از ظهر روز سه شنبه در مقابل سردر دانشگاه تهران شاهد هجوم گسترده و سازمان يافته نيروي انتظامي جمهوري اسلامي به تجمع کنندگان و ضرب و شتم شديد آنان توسط ناجا بوديم که به تجمع مسالمت آميز مردم و دانشجويان حمله ور شدند و آنان را با باتوم مورد ضرب و شتم شديد قرار دادند. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي که با بودجه عمومي مملکت اداره مي شود و گويا قرار بر اين بوده است که حافظ امنيت شهروندان باشد بار ديگر از مردم که صاحبان اصلي کشورند نمره ردي گرفت و ضمن برخورد شديد با تجمع کنندگان به گونه اي که با فحاشي و پرده دري بسيار و نيز به کار بردن خشونت عليه زنان،کودکان و سالخوردگان همراه بود و موجب مصدوم شدن تعداد زيادي از شهروندان نيز شد با دستگيري تعداد زيادي از حاضرين در اين تجمع مدني سعي در فرو خوابانيدن صداي اعتراضات با کاربرد خشونت شديد و سازمان يافته داشت . بدين گونه فرمانده جديد نيروي انتظامي که سابقه حضور در پست معاونت هماهنگي اين نيرو در زمان حمله به کوي دانشگاه تهران و فجايع 18 تير 78 را نيز در کارنامه افتخارات خويش دارد سياست پليس را نه خدمت به آزادي و امنيت مردم که تهديد و تحديد اين آزادي ها اعلام کرد.
صاحبان قدرت نيز با اين برخورد نشان دادند که همچنان بر مشي سابقشان در ناديده و نا شنيده انگاشتن انتقادات مصرند و پاسخ هر اعتراضي به نقض حقوق و آزادي هاي مدني در ايران را نه در بررسي عقلاني و منطقي اعتراضات و اعتنا به خواسته هاي دلسوزان ملک و ملت که در سرکوب و برخورد با اين اعتراضات و در يک کلام پاک کردن صورت مسئله مي جويند.
از اين رو بايد گفت طليعه دولتي که خود را اصول گرا مي خواند و شعار عدالت و عدالت طلبي سر مي دهد ، خود را در برخورد با فرهيختگان جامعه و کوبيدن مهر تاييد بر بي عدالتي هاي رايج نمايان ساخته است.

هر چند اين گونه پاسخ ها از سوي حاکميت براي فعالين مدني و دانشجويي ديگر رنگ عادت به خود گرفته است اما گويا قرار است هر از چند گاهي نشتري نيز بر کهنه زخم هايمان وارد شود تا از ياد نبريم در موقعيتي که نه تنها حقي براي يادبود ظلمي که در 18 تيرماه 78 بر دانشجويان رفت نداريم که پاسخ هر نداي اعتراضي را نيز با خشونت مي دهند ، تنها راه ايستادن ، تکيه بر شجاعت و مسووليت شناسي مدني شهروندان و آگاهي بخشي به آنان از آن گونه که اکبر گنجي شجاعانه در زندان به نمايش گذاشت و تلاش براي انسجام تمامي نيروهاي آزادي خواه ايران است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دفتر تحکيم وحدت ضمن تاکيد مجدد بر لزوم آزادي بي قيد و شرط اکبر گنجي و اعلام نگراني جدي نسبت به وضعيت سلامتي و امنيت جاني وي که در نتيجه اعتصاب غذاي طولاني هر روز بحراني تر از قبل مي شود و با اعلام نگراني نسبت به وضعيت بازداشت شذگان تجمع اخير و مطاليه آزادي فوري همه آنها ، به آنان که در پس پرده هاي قدرت بر تداوم رفتار غير دموکراتيک و در تقابل با حقوق بشرشان پا مي فشارند اعلام مي کند که اين گونه برخوردها هيچ گونه خللي در اراده جنبش دانشجويي براي پي گيري حقوق تضييع شده شهروندان ، فعالان مدني و زندانيان سياسي که تنها به جرم تاباندن نور به تاريکخانه هاي قدرت در زندان به سر مي برند وارد نمي کند و از زبان تمامي همراهانمان در مسير پر دست انداز ايجاد و نهادينه کردن دموکراسي در ايران مي گوييم:

به صبر کوش تو اي دل که حق رها نکني
چنين عزيز نگيني به دست اهرمني

شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه دفتر تحکيم وحدت در خصوص تجمع دفاع از اکبر گنجي در مقابل دانشگاه تهران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016