چهارشنبه 22 تیر 1384

نکاتی کوتاه درباره گردهمایی مقابل دانشگاه تهران برای نجات جان اکبر گنجی، نوید ماکان

به راستی چرا شما در خبرتان تعداد شرکت کنندگان در تحصن برای آزادی گنجی را 200 نفر اعلام کردید؟ آیا به راستی از همین عکس های گزینشی خبرگزاری های داخلی، تعداد بیشتری به چشم نمی آیند؟
در تحصن دیروز قطعا بیش از 1000 نفر آن هم فقط در دو ضلع اصلی دانشگاه تهران گرد هم آمده بودند.


گردهمایی از همان ابتدا توسط نیروی انتظامی از سردر دانشگاه به تقاطع خیابان انقلاب با خیابان های قدس و 16 آذر و نیز اطراف سینما بهمن کشیده شد. با این رفتار نیروی انتظامی، مشخص شد که مسیر جداسازی جمعیت را در پیش کشیده اند و بسیار هم در این کار موفق نشان دادند. اما در این میان می توان به نکاتی اشاره کرد:

_ اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم از جمله عبدالله مومنی، علی افشاری و رضا دلبری که در میان شرکت کنندگان دیده می شدند، با فقر تشکیلاتی خود نتوانستند مانع سیاست های جداسازی نیروی انتظامی شوند.

_ وقتی عده ای از دانشجویان در دانشگاه، در خیابان قدس را شکاندند، عده ای به داخل دانشگاه رفتند و عده ای نیز مسیر خود به سمت بلوار کشاورز را ادامه دادند. همین دو دستگی نیز باعث شد که این بار بدون دخالت نیروی انتظامی، جمعیت حاضر در خیابان قدس دو دسته شود.

_ حدود ساعت شش عصر وقتی جمعیتی حدود 100 نفر مقابل در دانشگاه در خیابان 16 آذر جمع شدند، عده ای به جای اینکه با اتحاد نگرانی خود نسبت به جان گنجی را ابراز کنند، خواهان فتح دانشگاه و شکستن در دانشگاه شدند. البته برای ما برای کار دیگری جمع شده بودیم.

_ نگارنده فقط یک نفر را مشاهده کرد که اعلامیه توزیع می کرد. برگزار کنندگان که گه گاه خواهان تحصن سکوت بودند، کاش حداقل اعلامیه هایی برای آگاهی ناظران خیابان انقلاب تهیه می کردند و یا حداقل از پیش خواستار تهیه آن توسط خود شرکت کنندگان با مضمون هایی در موضوع یاد شده می شدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

_ تفاوت برخورد کادر نیروی انتظامی با شرکت کنندگان، مشخص بود. در حالی که بعضی از این افراد با گفتن جملاتی سعی در پراکنده کردن مردم داشتند، عده ای دیگر از اینان با شدت تمام و با باتوم و در بعضی موارد لگد، جمعیت را متفرق می کردند.

_ از نکات جالب توجه دیگر حمایت چند ارگان کاملا سیاسی مانند دفتر تحكيم وحدت، سازمان ادوار تحكيم، حزب ملت ايران و اتحاد دموكراسی خواهان از این گردهمایی بود و از حمایت های روشنفکرانه به جز چند نفری که فراخوان را امضا کرده بودند، خبری نبود.

Copyright: gooya.com 2016